Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" КАТЕДРА "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА" КУРСОВА РАБОТА Кинезитерапия след фрактура на шииката на бедрената кост Разработил: Михайл Станкулов, ф. № 28126 Комисия по ЗКР Научен ръководител: ..................... оценка ................ (гл.ас.Л. Саздова, доктор) 1. ............................... 2. ............................... дата ............ София, 2012 съдържание Увод I. Литературен обзор 1. Анатомични особености...........................

Категория на документа: Документи по Медицина
Тракийски университет гр.Стара Загора Медицински факултет РЕФЕРАТ Тема: "Психо-социални контакти с болното дете и близките му" Изготвила:Анна Владимирова Факултетен номер №628 Медицинска сестра Първи курс Проверяващ:д-р Албена Андонова Болката при децата създава негативни рефлекси.Отразява се тежко върху психиката и поведението на детето,което води до затруднение в лечебния план.Освен на детето,се отразява и на родителите.Всяка една промяна породена от диагнозата,престоя в болницата,раздялата с

Категория на документа: Документи по Медицина
КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ ОСНОВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ФУНКЦИИ 1) Кардиопулмоналната ресусцитация (КПР) е комплекс от диагностично-терапевтични действия за възстановяване на преустановени основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане, функции на централната нервна система) при пациенти в състояние на клинична смърт. 2) При КПР се осигурява малък, но критично достатъчен ток на кръв към сърцето и мозъка. 3) КПР се започва при: 4) Липса на съзнание: a) Липса на отговор на прости въпроси

Категория на документа: Документи по Медицина
 Гръдни травми 1.Определение: В тесен смисъл на думата понятието травма означава увреда на част от чов. тяло. В широкия смисъл понятието травма обединява всички анатомични и функционални увреди в чов. организъм,настъпили при внезапно въздействие в/ху него на различни външни фактори,нар. травмени агенти. Те биват: механични,химични,електрични,лъчеви и др.Винаги чов.организъм реагира на всяка травма - реакцията се състои от две групи симптоми: локална и обща симптоматика.По принцип травмите имат

Категория на документа: Документи по Медицина
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ НА ТЕМА LERNАEOSIS (Лернеоза) ИЗГОТВИЛ : ............................... Стара Загора 2013г. Широко разпространена ектораразитоза по сладководните риби, причинена от ракообразни, които разрушават кожата на засегнатите риби и предизвикват огнищни възпаления и язви. Паразитните лернеи образуват дълбоки рани ,там където са закрепят по тялото на болната риба.Краищата им са яркочервени и те рязко изпъкват върху здрава

Яндекс.Метрика
92 92 100 100