Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
 ИЗМРЪЗВАНИЯ  Местно увреждане на тъканите от ниски температури.  Общо охлаждане - общото въздействие на студа върху организма.  Най-често измръзват : • Ходила (70-80%) • Пръсти на ръце (6-20%) • Лице (1-7%) СТЕПЕНИ НА ИЗМРЪЗВАНИЯ  Първа - засяга повърхностният епител, който отпада; засегнатите участъци са безчувтствени и бледи  Втора - кожата е засегната в дълбочина до зародишевия слой; наличие на мехури и синьо-червено оцветяване  Трета - кожата е умъртвена в цялата си дълбочина; черни

Категория на документа: Документи по Медицина
АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БРЕМЕННА ЖЕНА 1.Предразполагане на пациентката при влизане в Приемен кабинет . 2.Бременната жена се запознава със същността и значението на предстоящите манипулации, получава се нейното информирано съгласие . 3.Акушерката регистрира пациентката в "Книга за приетите болни в стационара " с пореден номер. 4.Приемането на бременната жена в стационара се осъществява от дежурния лекар с активната помощ и съдействие на акушерката: - Снема се акушерска анамнеза /фамилна обремен

Категория на документа: Документи по Медицина
Тема 1. Анатомия на външните полови органи Външните полови органи (pudenda) и влагалището осигуряват половия акт - вкарването на семенна течност в женската полова система. Обединени са в термина Vulva, която включва видимата част на половата система - mons pubis, големи и малки лабии, клитора, vestibulum vaginae, химена, уретралния отвор, някои жлезисти съдови структури. Mons pubis - разполага се пред симфизата,нагоре от големите срамни устни. Предизвиква се от натрупване на подкожна мастна тък

Категория на документа: Документи по Медицина
Русенски университет "А. Кънчев" Курсова задача По ХЗВ Тема: Аспекти, подходи и методи за здравното образование в училищна възраст. Изготвил: Велислава Маринова Рашкова, спец.ПНУП, IV курс, фак.номер:096311 Гр.Русе Проверил: д-р Д. Стоянова Повече от всякога се налага да се обърне сериозно внимание на здравето на подрастващите от детската градина до университетска възраст поради следните причини: - Нараства замърсяването на околната среда; - Застрашително широко се разпространява наркоманията,

Категория на документа: Документи по Медицина
ВУ "АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ" гр. Пловдив КУРСОВА РАБОТА На тема: КАЛОЛЕЧЕНИЕ По дисциплината: СПА ТУРИЗЪМ Изготвил: Проверил: Мария Недялкова Костова гл.ас.д-р Григорова 3 курс спец: "икономика на туризма" Фак. Номер: 111412110013 Съдържание: Калолечение * История * Произход и състав на лечебната кал * Находища и видове лечебна кал * Лечебното действие на калта * Какви заболявания се лекуват с кал * Как се лекува с кал * Методи на калолечение * Балнеореакция * Луголечение * Калолечеб

Яндекс.Метрика
92 92 100 100