Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
История на сърдечната хирургия Историята на сърдечната хирургия е сравнително кратка, но се развива с изключителни темпове. Предпоставка за това е увеличаването на заболеваемостта от сърдечно съдови болести в световен мащаб. Първите предпоставки за развитието и са свързани с развитието на други подразделения на медицината, а също така и научно техническия прогрес. Историята на сърдечната хирургия се подрaзделя на два основни етапа: преди ЕКК и след Въвеждането на ЕКК 1. Сърдечен травматизъм - 9

Категория на документа: Документи по Медицина
АРОМАТЕРАПИЯ АРОМАТОЛЕЧЕНИЕТО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ В древността благоуханието на растенията въплъщавало "растителната душа", която криела вълшебни сили и ги предпазвала като талисман от всякакви злини и недъзи. На тези аромати приписвали чудотворни свойства. Не случайно благоуханните растения се използвали при религиозни обреди, вероятно защото техният аромат предразполагал към мистицизъм и въздействал върху психиката на хората. Пред олтарите на древноегипетскитс богове и на храмовете на Заратустр

Яндекс.Метрика
92 92 100 100