Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
ЛЕКЦИИ ПО РЕНТГЕНОЛОГИЯ, ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ВАРНА 2002 ОБЩА ЧАСТ Искане за рентгеново изследване 1. Едно изследване трябва да бъде направено тогава, когато има съществен шанс да повлияе на лечението на пациента. 2. Интервалът между две изследвания трябва да бъде достатъчен – след диагностика на една бронхопневмония контролен преглед се прави на 7 – 10 ден, освен ако няма клинични данни за усложнение. 3. Когато се иска рентгеново изследване, трябва да се

Категория на документа: Документи по Медицина
Тренировка на тялото и духа Мирзакарим Норбеков Предговор на автора към второто издание Скъпи читатели! Налага се да ви предпазя! Напоследък излязоха десетки книги от мое име: някаква система на Норбеков, друга система на Норбеков, разширена, допълнена, усъвършенствана, ускорена и още Бог знае каква! Преди няколко години излезе книга за лечение на захарен диабет, която НЕ СЪМ ПИСАЛ, но на корицата се мъдри моето име. Вече разбрахте какво искам да кажа, нали? Вкъщи съм събрал цяла библиотека с по

Категория на документа: Документи по Медицина
1 тема- Лицево-челюстни травми- закрити и открити. Според причината: производствени (промишлени и селскостопански) и непроизводствени (битови, транспортни, улични, спортни). Според разпространението си: изолирани и съчетани. Според локализацията: травми на меките и на костните тъкани. Според тежестта: леки (наранявания на меките тъкани и фрактурите на зъбите), средно тежки (наранявания на меките тъкани с малък дефект и фрактури на костите на лицевия скелет без дефект) и тежки (наранявания на мек

Категория на документа: Документи по Медицина
Депресивни разстройства Депресивните разстройства са едни от най честите психични разстройства, като според проучвания направени в различни страни, обхващащи различни възрастови групи, годишната заболяемост е 10%. Това означава, че годишно всеки десети от нас страда от различна по форма или продължителност депресивно състояние. Полът, социалния статус, възрастта играят важна роля в разпространението на депресивните разстройства. Най-засегнати в този смисъл е групата на жените, докато при мъжете

Категория на документа: Документи по Медицина
БОЛЕСТИ НА ГЛАВАТА 1. Vulnera et contusions in region capitis Етиология Случайни пътнотранспортни произшествия, огнестрелни рани, умишлен травматизъм Клинични признаци Зависят от вида на раната, локал.,дълбочината и давността на инфекцията : КЧ- ухапни рани, КТ- одрасквания, ухапвания, фрактури на кости. Раните в областта на устните и бузите са съпроводени с нараняване на a. et v. Facialis ,a. transversa faciei. Раните в междучелюстното пространство са съпр. с образуване на слюнчени фистули. Ран

Яндекс.Метрика
92 92 100 100