Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
 Медицински Университет-София Реферат на тема Nervus trigeminus Съдържание: 1.Анатомични особености на троичния нерв. 2. Ядра на nervus trigeminus. 3. Изследване на троичния нерв. 4. Синдроми при увреда на nervus trigeminus. I.Nervus trigeminus,V ЧМН (троичен нерв): Той е смесен нерв и се формира от два корена: по-дебел-radix sensoria и по-тънък-radix motoria.Те напускат мозъка на границата между моста и средното малко-мозъчно краче.Двата корена на този нерв изхождат от неговите ядра:едно мотор

Категория на документа: Документи по Медицина
Същност и значение на изкуственото осеменяване Изкуственото осеменяване представлява впръскване на сперма в женския полов апарат с инструменти. Осеменяването въобще е сближаване на мъжки и женски полови клетки, предхождащо оплождането, което пък е сливане на тези клетки. Осеменяването и оплождането са възможни само след коитус (полов акт). Размножаването на организмите в широк смисъл включва в себе си: * Сперматогенеза и спермопродукция от страна на мъжкото животно; * Овогенеза и овулация от ст

Категория на документа: Документи по Медицина
Превенция на тютюнопушене и употреба на алкохол и наркотични вещества Тютюнопушенето, алкохолът и наркотиците са вещества които променят психиката и тялото на човека и водят зависимост. Те бавно, но сигурно се разпространяват на всякъде, застрашавайки живота на голяма част от младото поколение. Никотинът е най-широко използвания лек стимулант, към който стотици милиони хора имат силна зависимост. Притежава свойства, по които се отличава от останалите стимуланти - той едновременно потиска напреж

Категория на документа: Документи по Медицина
Особености на перитонеума При мезо- и интраперитонеалните органи се явява външна обвивка (сероза) Има шестслоен анатомичен строеж (в най-дълбокия се намират кръвоносните съдове) Способност да отделя течности (ексудати, трансудати) Бактерицидни качества на отделените секрети Способност да слепва и да образува сраствания Закон на Stoks - в случай на възпаление на перитонеума цялата гладка мускулатура под него изпада в пареза! Перитонит Локален (ограничен) Напреднал Дифузен Тотален - при засягане

Категория на документа: Документи по Медицина
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Факултет по обществено здраве Бакалавърска програма по Управление на здравните грижи РЕФЕРАТ По: Социална медицина Тема: Глобални неравенства в здравето- основни измерения Изготвил: Медина Демирова Проверил............................. УЗГ- 2курс; фак.Nо: 885 /доц.Семерджиева/ -Пловдив 2014- СЪДЪРЖАНИЕ: 1.Какво представлява неравенство в здравеопазването.........................3 2.Основни групи неравенства- етнически и расови неравенства..............4 3.Неравенс

Яндекс.Метрика
92 92 100 100