Заболявания на устната кухина


Категория на документа: Медицина


Патологичните промени по устната лигавица често предхождат или следват кожните, а понякога са единствена изява на заболяването. В тези случаи е трудно да се установи диагнозата и това може да бъде причина за провеждане на неправилно лечение.

* Заболявания на езика

Заболяванията на езика засягат всички възрасти. Освен участието му в генерализираните стоматити съществуват и болестни поражения, засягащи само езика. Те биват вродени или наследствени и придобити.
* Вродени заболявания
* Микроглосия - вродено състояние, при което езикът е с умалени размери, но със запазена форма, еластичност и подвижност.
* Макроглосия - характерна за болестта на Даун и др. Уголеменият език затруднява гълтането, храненето и говора. Постепенно се оформя вестибуларна миграция на зъбите, устните се обръщат навън и е затруднено плътното им затваряне. Макроглосията може да бъде и придобита. Освен действителна, макроглосията може да бъде и лъжлива (относителна), когато езикът е с нормална големи, но изслежда голям на фона на умаления размер на устната кухина.
* Раздвоен език - много рядко заболяване в резултат на смущения в ембрионалното развитие на езика.
* Анкилоглосия - т.нар. "вързан език" се наблюдава при скъсяване на frenulum linguae и по-рядко срещаното срастване на езика с пода на устната кухина. Ограничава се в различна степен подвижността на езика, което затруднява храненето и говора.
* Набразден език - доста често срещано, доминантно унаследяващо се заболяване, предимно при мъжете. Характеризира се с дълбоки бразди по гърба на езика, вертикални, хоризонтални и др. В зависимост от конфигурацията се различават основно 2 типа набразденост: листовиден и подобен на мозъчна повърхност.
* Ексфолиативен маргинален глосит - заболяване с неясна етиология. Появява се сивобелезникаво петно най-често на върха или по ръба на езика, което нараства постепенно и се зачервява.
* Придобити заболявания
* Обложен език - патологично увеличеният налеп по повърхността на езика се свързва с гастро-интестинални смущения, занемарена устна хигиена и др. Едностранно обложен език е характерен за парези на периферните нерви.
* Повърхностен глосит - клиничната картина зависи от вида, силата и продължителността на етиологичния фактор. Лигавицата на езика е зачервена и болезнена, с изразен мазен сивобял или кафяв налеп, свързан здраво с епителната основа. Придружава се от лека отточност с отпечатъци от зъбите по върха и ръбовете на езика.
* Черен влакнест език - заболяване с неизяснена етиология, което може да отзвучи спонтанно, но често персистира месеци и години. Понякога са намалени вкусовите усещания и слюноотделянето.

* Заболявания на слюнчените жлези

Възпалителните заболявания на слюнчените жлези имат много разнообразна етиология. Според това те се разделят на първични - след директно проникване на инфекцията през жлезните канали, и вторични - проявяващи се в резултат на инфекциозни заболявания, интоксикации, стоматити. Патогенетично това категоризиране не е оправдано, тъй като в основата на двете групи лежи един общ механизъм - разстройство на слюноотделителната функция на жлезите (патологично увеличение на слюнката - саливация; намаление на слюнката - хипосалия или пълно прекратяване на слюноотделянето - асиалия) и тяхната нервна регулация. Често срещани заболявания са слюнокаменната болест, киста на подезичната слюнчена жлеза - ранула, смесените тумори на слюнчените жлези и др.

* Заболявания на устните
* Ексфолиативен хейлит - протича най-често хронично с не особено голям оток, зачервяване, сухост и периодично фино излющване на повърхностния епител на устните. Тези изменения често са съпроводени с болки и парене. Заболяването се локализира по-често на долната устна и се среща предимно при жени, вероятно поради повишената чувствителност към козметични средства.
* Актиничен хейлит - една от формите на метеорологичните хейлити. Решаващо значение има продължителното въздействие на слънчевите лъчи. Появява се оток и зачервяване на устните, които се покриват със сухи дребни люспици. Заболяването протича в остра и хронична форма.
* Гландуларен хейлит - среща се по-рядко и предимно при мъже. Локализира се на долната устна. Представлява генетично обусловена аномалия, изразяваща се в преместване на малките слюнни жлези от лигавичната зона на устната към полулигавицата. Клинично се различават 2 форми на заболяването:
* Обикновен гландуларен хейлит - установяват се единични, неравномерно разпръснати бледорозови петънца, от които при натиск изтича оскъдна прозрачна течност, известна в клиничната практика като "симптом на росата". Заболяването е хронично с периоди на обостряния и ремисии.
* Гноен гландуларен хейлит - усложнение при обикновения хейлит. Клинично може да протече като повърхностен и дълбок, което и детайлизира симптоматиката.
* Грануломатозен хейлит - среща се като моносимптомна разновидност на болестта на Melkersson - Rossenthal.

* Тумори на устната кухина

Според множество проучвания повишената честота на рака на устната кухина е в тясна корелация с тютюнопушенето, употребата на алкохол, папиломавируса, предаван по полов път, ултравиолетовото облъчване, механичните травми и др.

Туморите на устната кухина могат да бъдат доброкачествени образувания от епителен или мезенхимен произход и злокачествени - предимно от епителен произход. От доброкачествените тумори най-често се срещат папиломите, фибромите, хемангиомите, лимфангиомите, фиброматозните епулиди, еозинофилният гранулом. Част от тях са капсулирани възловидни образувания на краче или на широка основа с белезникав, тъмночервен или жълтеникав цвят. Могат да се локализират по венците, езика, лигавицата на бузите, както и в съседство с устните. В езика се среща миобластният миом на Абрикосов. От злокачествените неоплазми се наблюдава карциномът и много рядко саркомът и меланомът. Карциномът на лигавицата на устната кухина е по-често проявление у мъжете. Макроскопски се различават възловидна и язвена форма. Възловидната форма представлява окръглено образувание с размери колкото грахово зърно или череша с плътна консистенция, което инфилтрира и разрушава околната тъканна структура. Хистологично е плоскоклетъчен вроговяващ или невроговяващ карцином. При язвената форма се установява язва с неправилна форма с неравни и плътни синкаво-белезникави ръбове. Хистологично също е плоскоклетъчен карцином.

IV. Използвана литература
* Азманова, В. Атлас на заболяванията на устната кухина. София, 1992.
* Азманова, В. Заболявания на устната лигавица. София, 1985.
* Павлов, Вл., Гюлев, Ат. Ушни, носни и гърлени болести. София, 1979.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заболявания на устната кухина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.