Заболявания на устната кухина


Категория на документа: Медицина
Съдържание:

* Въведение
* Основни патологични процеси
* Класификация на заболяванията на устната кухина
* Травматични увреждания на устната лигавица
* Инфекциозни заболявания на устната лигавица
* Афтози
* Алергични и токсични заболявания на устната лигавица
* Изменения на устната лигавица при някои специфични инфекции
* Дерматостоматити
* Заболявания на езика
* Заболявания на слюнчените жлези
* Заболявания на устните
* Тумори на устната лигавица

I. Въведение

Заболяванията на устната лигавица засягат всички възрастови групи. В нея като начален сектор на храносмилателния тракт, свързана по нервно-рефлекторен и хуморален път с всички органи и системи, намира отражение почти цялата патология на човешкия организъм. Измененията на устната лигавица често са първите прояви на много общи заболявания.

Поради многобройните етиологични фактори (екзогенни и ендогенни) и все още неизяснената патогенеза измененията на устната кухина затрудняват практикуващите доктори за поставяне на правилна диагноза и за провеждане на индицирана, ефективна терапия. Устната лигавица като "рефлексогенна зона" реагира с монотипни промени на различни по етиология и патогенеза увреждания, които трудно се диференцират.

В представения материал се илюстрират анатомо-морфологичната характеристика на патологичното променената устна кухина, клиничните прояви на основните нозолоогични единици и измененията на устната лигавица при някои общи болести. Подреждането на материала се ръководи преди всичко от установени класификации и от основните принципи на Международната класификация на болестите.

II. Основни патологични процеси

Многообразните патогенни дразнители и увреждащи фактори могат да предизвикат различни функционални и структурни нарушения на устната лигавица. Тези нарушения се представят с преобладаващи патологични реакции или типични патологични процеси, характерни за съответното заболяване - разстройство в кръвообръщението, възпаление, дистрофия, атрофия, некроза, тумори или малформации.

Развитието на патологичните процеси в устата се характеризират с появата на обриви по лигавицата (enanthema). Те представляват изменения в цвета и морфологията на устната лигавица и се наричат обривни единици или обективни симптоми. Въз основа на своя произход и развитие се наблюдават първични обривни единици ( без промяна в релефа и плътността на лигавицата и с промяна в релефа на лигавицата) или вторични обривни единици.

III. Класификация на заболяванията на устната кухина

Въз основа локализацията на заболяванията на устната кухина се разделят на:
* с т о м а т и т и - когато патологичният процес обхваща дифузно устната лигавица;
* г и н г и в и т и - когато измененията се локализират върху венците;
* п а п и л и т и - когато са засегнати само папилите;
* г л о с и т и - заболявания на езика;
* п а л а т и н и т и - когато патологичните изменения обхващат небцето;
* х е й л и т и - заболявания на устните;

За много от тези заболявания са изградени съответни класификационни схеми.

Според развитието си заболяванията на устната кухина биват остри и хронични; първични, когато са предизвикани от локално действащи фактори, и вторични, когато придружават друго основно заболяване, известни като симптоматични стоматити.

* Травматични увреждания на устната кухина

Травматичните увреждания на устната лигавица се срещат често. Могат да бъдат причинени от физични, химични и физико-химични фактори. Протичат остро и хронично.
* Увреждания от механична травма - остра - получава се при падане, удар, при случайни прехапвания на устни, бузи, език или от нараняване с остри предмети; и хронична - причинява се от остри краища на кариозни зъби, неудобни протези, ортодонтски апарати и др.
* Термични увреждания - причиняват различни по степен изгаряния, подобно на химичните и лъчевите фактори. Наблюдават се предимно остри (консумация на горещи течности и в производствена среда) и по-рядко хронични термични увреждания.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заболявания на устната кухина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.