Заболявания на сърдечно-съдовата система (ветеринарна медицина)


Категория на документа: Медицина


Мраморен далак по фазани (Marble spleen disease) ..................................................................... 67
Грип по птиците (Avian influenza) ................................................................................................ 68
Шарка по овцете (Variola ovina, Sheep pox) …………………..................................................... 68
Шарко-дифтерит по птиците (Variola avium, Avian pox) …………………............................... 70
Шап (Foot and mouth disease) ......................................................................................................... 70
Мукозна болест - Вирусна диария (Mucosal disease – Viral diarrhoea) ……….......................... 71
Везикулозен стоматит (Vesicular stomatitis) ………………………............................................. 72
Везикулозна екзантема по свинете (Swine vesicular exanthema) ................................................ 72
Везикулозна болест по свинете (Swine vesicular disease) ........................................................... 72
Злокачествена катарална треска (Malignant catarrhal fever) ....................................................... 72

Атрофичен ринит по свинете (Rhinitis atrophicans suum) .......................................................... 73
Бяс (Rabies, Lyssa, Le rage) ............................................................................................................ 73
Болест на Ауески ............................................................................................................................ 74
Инфекциозна анемия по конете (Equine infectious anemia) ........................................................ 75
Инфекзиозен енцефаломиелит по конете (Equine infectious encephalomyelitis) ....................... 75
Дизентерия по свинете (Dysenteria suum) .................................................................................... 76
Лептоспироза (Leptospirosis) ......................................................................................................... 76
Ензоотична левкоза (Enzootic leucosis) ….................................................................................... 78
Стрептококова инфекция по прасета ............................................................................................ 78
Цирковирусна инфекция – тип 2 по прасета ................................................................................ 79
Глесерова болест по свинете (Haemophilus polyserositis) ………………................................... 79
Репродуктивно-респираторен синдром по прасета (PRRS) …………………………............... 80
Спирохетозен колит по прасета .................................................................................................... 80
Пролиферативни ентеропатии по прасета (Lawsonia intracellularis infection) ………............. 80
НЕОПЛАСТИЧНИ БОЛЕСТИ ПО ПТИЦИТЕ ........................................................................... 82
Марекова болест (Marek`s disease) ................................................................................................ 82 Лимфоидна левкоза (Lymphoid leucosis) ….................................................................................. 82
Миелоцитоматоза ........................................................................................................................... 83
Еритробластоза ............................................................................................................................... 83
ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ............................................................................................................ 83
Бабезиоза (Babesiosis) …………………….................................................................................... 83
Тайлериоза (Theilleriosis) ............................................................................................................... 84
Анаплазмоза по овцете и козите (Anaplasmosis) ......................................................................... 85
Токсоплазмоза (Тoxoplasmosis) ..................................................................................................... 85
Хистомоноза по птиците, Черноглавка (Histomonosis, Typhlohepatitis) ................................... 86
Кокцидиози (Coccidiosis) ............................................................................................................... 86
Спирохетоза по птиците (Spirochetosis, Borreliosis) .................................................................... 87
ТОКСИКОЗИ И МИКОТОКСИКОЗИ .................................................................................... 87
Аспергилоза по птиците (Aspergillosis) ........................................................................................ 87
Стахиботриотоксикоза (Stachybotryotoxicosis) ……………………............................................ 88
Отравяне с живак (Mercurialismus) ............................................................................................... 88
Отравяне с олово (Plumbotoxicosis) .............................................................................................. 89
Отравяне с нитрати и нитрити (Nitrato-nitritotoxicosis) .............................................................. 89
Отравяне с карбамид (Carbamidotoxicosis) .................................................................................. 90
Отравяне с ФОС .............................................................................................................................. 90
Отравяне с ХОС .............................................................................................................................. 90
Отравяне с мед (Cuprotoxicosis) .................................................................................................... 91
Отравяне с ратициди ...................................................................................................................... 91
Отравяне с растения, съдържащи алкалоиди ............................................................................... 92
Отравяне с растения, съдържащи циангликозиди и гликозиди ................................................. 92
Отравяне с къклица ........................................................................................................................ 93Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заболявания на сърдечно-съдовата система (ветеринарна медицина) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.