Заболявания на сърдечно-съдовата система (ветеринарна медицина)


Категория на документа: Медицина


3.Apoplexia enzootica cordis suis: при свине 100-110 кг, свине-майки, при подрастваща угоявана група. През горещите летни месеци, при товарене, груби кастрации. Промени се установяват понякога – в лявото сърце, бели ивици в миокарда, кръвоизливи по ендокарда, коагулуми, едем около клепачите, едем на белия дроб, хиперемия на черния дроб, кръвиозливи по мукозата на червата.

4.Миокардит с бърза смърт при говеда: у нас го няма; серозен перикардит, фиброзни повлекла в интервентрикуларната преграда, фибробласти и фиброцити.

5.Кръгло сърце по кокошките: възниква при повишено количество въглехидрати и понижено на белтъци и витамини от групата В. Има силно уголемяване на лявата камера, изпълване на камерите и предкамерите с кръв; серозен перикардит и асцит; сърдечно-мускулна инфилтрация с лимфоцити и хистиоцити.

6.Черничево сърце (Microangiopathia diethetica): дистрофични промени в стената на кръвоносните съдове. Външно се виждат кръвоносни съдове, около които има множество малки и по-големи кръвиозливи. Има също хиперемия на черния дроб, едем на белия дроб, уголемяване на очните ябълки, атрофия или хиперемия на щитовидната жлеза.

Инфаркт на миокарда
(Infarctus myocardii)

Представлява местна исхемия или некроза на миокарда. Причини могат да бъдат обтуриращи тромби, спазми на сърдечни кръвоносни съдове. Макроскопски – сиво-жълто поле, което е обградено от хиперемичен двор, като най-често се засяга лявата камера откъм върха. Тромбоемболи (при червенка, лептоспироза, стрептококоза, Corynebacterium) много често се откъсват и попадат в коронарните съдове.
В зависимост от локализацията бива:

► субперикардиален;

► епикардиален;

► мурален или интрамурален;

► трансмурален – когато се засегне цялата стена със сърдечна тампонада.
 Стадии в протичането на инфаркта:

1. Донекротичен стадий: установява се 3 до 8 часа чрез имунофлуоресценция с акрединоранж → оранжево оцветяване на некротичната тъкан.

2. Некротичен стадий: коагулационна некроза – дистрофични процеси в кардиомио-цитите, периферно – хиперемия и множество неутрофили, които се доближават до некро-тичния участък. Може да има макрофаги с липиди в цитоплазмата.

3. Стадий на възстановяване: врастване на здрава съединителна тъкан (организа-ция) с фибробласти, фиброцити и се образува цикатрикс или “кръпка на сърцето”.
 Изходи от инфаркта:

Mors per syncopen – интрамурален инфаркт.

Cicatrix – с изстъняване на сърдечната стена, получава се постинфарктна слабост.

Аневризма – трайно разширение, на мястото на инфартка започва хидролитично разпадане на тъканта и разширяване на лявата камера, натрупване на множество тромботични маси.

Кръвоизлив по папиларните мускули.

Епикардиални инфаркти – установява се Pericarditis fibrinosa.

Има тромботични маси, които се отнасят и засягат кръвоносни съдове на няколко органа – ендокарда, мозъка, червата, коронарните съдове, бъбреци, далак и крайници.

Възпаление на перикарда
(Pericarditis)

Могат да бъдат огнищни и дифузни, остри и хронични, а според ексудата – серозен, хеморагичен, фибринозен, гноен, ихорозен, специфичен.

1. Pericarditis serosa: при интоксикации, кокцидии, хемоспоридиози. Има увеличена пери-кардиална течност, с повишено количество белтък – фибринни повлекла, неутрофили, хиперемия на кръвоносни съдове.

2. Pericarditis haemorrhagica: повишено количество еритроцити, хемолизирани еритро-цити, малко левкоцити.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заболявания на сърдечно-съдовата система (ветеринарна медицина) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.