Заболявания на сърдечно-съдовата система (ветеринарна медицина)


Категория на документа: МедицинаStenosis ostii arteriae pulmonalis.

Емболи и тромби откъснати от тези места водят до запушване на кръвоносните съдове.

По етиология биват:

Червенков ендокардит – зооноза (СВ, ЧВ, фазани). Засяга се бикуспидалната клапа (като гроздове), ставите, кожата, далака.

Стрептококов ендокардит – засяга полулунните клапи на аортата и белодробните артерии. Наблюдава се при Arthritis purulenta при прасета и агнета – засягане на ставите, менингит.

Пиогенен ендокардит – причинява се от Arcanobacterium pyogenes.

Лептоспирозен ендокардит – болест на каналджиите. Засягат се бъбреците → обложения като изгоряло месо.

Паразитерен ендокардит – Strongylus vulgaris – по клапите на аортата и самата аорта; Dyctiocaulus filaria – засяга дясната пулмонална клапа; Dirofilaria immitis – засяга дясно сърце, има купчинки от паразити по трикуспидалната клапа.

Дистрофични процеси в миокарда
(Myocardosis)

1) Паренхимна (зърнеста) дистрофия – бели сиво-жълти зрънца.
2) Хиалинно-капчеста дистрофия – отлагане на хиалин в кръвоносните съдове → ценкерова некроза (тигрово сърце).
3) Вакуолна дистрофия – микози, отравяния с тежки метали.
4) Мастна дистрофия – при кетоза, шап.

Възпаление на миокарда
(Myocarditis)

I. Инфекциозни миокардити:
1. Бактериални:
1.1. ексудативни – E. coli, Cl. perfringens, Salmonella, много левкоцити.
1.2. гнойни – Streptococcus spp., Staphylococcus spp., множество неутрофили.
1.3. некротични – Cl. chauvoei.
1.4. специфични – туберкулоза, сап, бруцелоза.
2. Вирусни.
3. Микотични – микроабсцеси, еозинофили, гъбички, хифи.
4. Токсоплазмени – ексудативна реакция, грануломи с централна некроза.

5. Паразитерни – Саркоцистоза.
6. Хиперергични – колагенози, клетки на Ашов и Аничков.
II. Неинфекциозни миокардити:
1. Токсични – ексудат, левкоцити.
2. Идиопатични (с неизяснена етиология) – разнообразен клетъчен състав.
III. Фиброзен миокардит: главно съединителна тъкан.

Миокардити по етиология:

1.Авитаминоза Е – при телета, агнета, малачета. Характеризира се с бърза смърт, отлагане на хиалин в дясна камера, хиалинно-капчеста дистрофия, калциеви соли, беломускулна болест (клека).

2.Транспортни некрози по телетата: има промени в лявата камера и интер-вентрикуларната преграда. Проявява се при стрес.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заболявания на сърдечно-съдовата система (ветеринарна медицина) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.