Вродени сърдечни малформации


Категория на документа: Медицина


 ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ

Честота на ВСМ: висока - 1 на 8 000. У нас годишно се раждат към 800 деца с ВСМ, от тях половината се оперират.

Етиология : етиологична роля имат различни фактори, действащи между 20. - 45. ден на бременността, преди окончателното оформяне на сърцето на ембриона:
- инфекции ( рубеола и др. );
- недоимъчно хранене и хиповитаминози ( вит. А и фолиева киселина ) ;
- рентгеново облъчване ;
- медикаменти ( антагонисти на фол. киселина, антиепилептици, амфетамин, прогестерон )
- алкохол ( риск 32 % ) ;
- ендокринно-обменни заболявания на майката - диабетна фетопатия
- генетични фактори ( болест на Даун, синдром на Търнер, аномалия на 18-та хромозома )

Риск от раждане на дете с ВМС в семейството, в което вече има такова заболяване:
- при едно дете с ВСМ, рискът за второ дете с ВСМ е 1 - 9 %, при две деца с ВСМ, рискът за трето с ВСМ е 20 - 25 %
- ако майката е с ВСМ, рискът за детето е 13 - 18 %, ако бащата е с ВСМ, рискът за детето е 3 - 8 %.

Класификация :
1. Пороци с ляво - десен шънт
- междупредсърден дефект
- междукамерен дефект
- персистиращ артериален канал
2. Цианотични пороци- ВСМ с дясно-ляв шънт
- тетралогия на Фало
- транспозиция на големите съдове
- общ артериален ствол
3. Пороци без шънт
- стеноза на белодробната артерия
- стеноза на аортата
- коарктация на аортата
4. Комбинирани ВСМ, които не могат да се отнесат към нито една от посочените групи

Диагноза : в 90 % от случаите може да се постави точна диагноза. За целта се използват:
- Електрокардиография - ЕКГ
- Ехокардиография - ЕхоКГ
- Рентгеново изследване на гръден кош и сърце
- Измерване на артериално кръвно налягане
- Подробен клиничен анализ
- Катетеризация на сърдечните кухини и ангиокардиография
- Магнитно-резонансна томография
Клиника - общи признаци:
= симптоми, установими при прегледа :

- промени в сърдечните тонове

- наличие на сърдечен шум, открит още от ранна кърмаческа възраст

- наличие на кардиомегалия

- промени в пулса и ЕКГ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Вродени сърдечни малформации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.