Влияние на ултравиолетовите лъчи върху детския организъм


Категория на документа: Медицина


Влияние на ултравиолетовите лъчи
върху детския организъм.

1. Бактерицидно действие: Най-мощно действие върху бактериите и вирусите имат ултравиолетовите лъчи с дължина на вълната 254-265 нанометра. То е непосредствено свързано с промените в структурата на белтъците, нуклеиновите киселини и с ензимните нарушения. Чувствителноста на бактериите зависи освен от вида на лъчите, от приложената доза, от физиологичното състояние на детето преди облъчването и от генетичните особенности на реакциите им към УВЛ. При малки дози може да се наблюдава стимулиране на растежа и делението на бактериите, при по големи- непълно или пълно бактерицидно действие. Вирусите са значително по-чувствителни от бактериите. Бактерицидното действие на УВЛ намира приложение за дезинфекция на въздуха в детските, лечебните и други помещения. В тези случаи се използват екранирани бактерицидни лампи на височина около 2м от пода. Траен бактерициден ефект се постига след облъчване 5-6 часа дневно.

Физиологичното действие се осъществява преди всичко през кожата. Проникването на УВЛ зависи от дължината на вълната. Дълго-вълновата област "А" прониква през епидермиса до повърхностните слоеве на дермата. Средновълновата област "В" и късовълновата област "С" се поглъщат от повърхностните слоеве на епидермиса. По този начин роговият слой изпълнява защитна функция спрямо лъчите с по- голяма квант енергия. При съответни дози се получава ултравиолетов еритем, който настъпва след латентен период от 2-8 часа и изчезва след 2-3 дни. Еритемната реакция зависи и от дължината на вълната.

Фоточувствителноста на кожата в различните участъци на тялото е различна поради нееднаквата дебелина на роговия слой. Най- чувствителна е кожата на гърдите и гърба, след това на корема, следвана от сгъвните повърхности на крайниците, а най-слабочувствителни са китките и стъпалата.

Еритемното действие зависи освен от дължината на вълната и от цвета на кожата, от сезона, възрастта, пола, от физиологични и патологични промени. По голяма чувствителност се наблюдава в ранна детска възраст. Тя е увеличена при фотоалергия, екземи, тиреотоксикоза, хранителни интоксикации и други. Фоточувствителноста е намалена при остри и хронични инфекциозни процеси придружени с изтощение, анемия кахексия, измръзване, фрактури, микседем и други.

2. Синергизъм и антагонизъм в действието между отделните видове лъчи: При едновременно облъчване с инфрачервени и УВ лъчи се наблюдава синергизъм в действието им и еритемната реакция се усилва. Същия ефект се получава и при комбинирането на УВЛ с парафин, кал, ултра-високочестотно поле. Доказано е че ултравиолетовия еритем се влияе от функционалното състояние на различните етажи на нервната система участващи в сложната рефлекторна дъга: Аксон рефлекс - сегментарен рефлекс - хипоталамус - и кората на главния мозък. В резултат на облъчване с УВЛ се получават разпадни продукти и се образуват биологично активни вещества от типа на хистамин, простагландин Е2, серотонин, ацетилхолин и др.

Кожния пигмент меланин се образува от базалния слой на епидермиса от междинните продукти на разпад - тирозин, диоксифениланин под действието на оксидиращ фермент. Този фермент липсва в кожата на албиносите и при вителиго затова в тези случаи липсва пигментообразуване. Най- силно пигментообразуване имат дълговълновите УВЛ. Приема се че изходния продукт за образуването на меланин и на адреналин е един и същ. С това се обяснява връзката между пигментирането и състоянието на симпатико-адреналинната система за подобряване на защитните свойства на организма. Пигманта има защитна роля спрямо топлинните лъчи, предпазва от прегряване чрез изпотяване и топлоотделяне.

Локалното и общо облъчване на кожата се отразява върху функционалното състояние на организма върху обменните процеси ензимите, защитноприспособителните механизми на отделните органи и системи. Суберитемните дози имат стимулиращ ефект върху периферните нервни окончания и ускоряват регенерацията ная нерва при травматични и възпалителни увреди. Еритемните дози предизвикват парабиоза, подтискат възбудимостта на сетивните нерви и затова се използват в практиката за постигане на обезболяващ ефект. Приложени в сегментарните зони по пътя на парабиотичния им ефект, повлияват функционалното състояние на вътрешните органи. Суберитемните дози подобряват процесите на висшата нервна дейност, а еритемните подтискат условните рфлекси.

Съществено място заемат промените в минералната обмяна. Подобрява се калциево-фосфорната обмяна при харит у децата и при остеомалация при възрастните. Причината се дължи на образувания витамин Д3 от дехидростерола в кожата. При облъчване ергостеринът образува антирахитичен витамин Д2, примесен с междинни продукти хякой от които имат токсично действие.

3. Имуно и десенсибилизиращо действие: УВЛ увеличават общите защитни и имунобиологични реакции на организма, увеличават се бактерицидните свойства на кръвта, фагоцитната активност на левкоцитите, съдържанието на пропердина в кръвта, на гамаглобулините и на титъра в комплемента. Комбинираното приложение на УВЛ с ваксини увеличава неспецифичната резистентност на организма спрямо инфекции и образуването на специфични антитела. Увеличената имунна защита се дължи на увеличената продукция на интерферон. Хепарина се увеличава, хистамина се намалява, а се увеличава хистаминисвързващата функция на кръвта

Общото ултравиолетово облъчване се прилага за профилактика и лечение на рахита, грипа, сезонните простудни катари на горните дихателни пътища, вреконвалесцентния период на инфекциозните болести за общо укрепване и подобряване на апетита, за профилактика на рецидивите при ревматизма и ревматоидния артрит, закаляване и др.

Местното ултравиолетово облъчване се провежда със суперетемни и еритемни дози от 1-5 и повече биодози по 4-5 облъчвания на поле. Следващите облъчвания се провеждат през 1-2 дни след стихване на еретемната реакция. Те се прилагат при нощно напикаване при децата. Облъчването на лигавицата на носа и гърлото при остри и хронични възпаления и при фокални инфекции е с тубос с нееретемни дози по 5 до 10 процедури.

Кинезитерапевт П.Събев
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на ултравиолетовите лъчи върху детския организъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.