Видове отравяния


Категория на документа: Медицина


Най-честата причина за отравяния във всички страни. Русия - най-висока смъртност, консумация на концентрат, кризисни ситуации.
Физико-химични с-ва: безцветна течност с х-на миризма и вкус. Добре разтворима във вода.
* Отравяне с етанол
Токсично д-е: Остро отравяне - голямо количество спиртни напитки или чист спирт. Прониква през ХСС. По-рядко през кожата - деца. Висока липотропност - ЦНС, ЧД. Преминава лесно през ЛП мембрани на клетките, като ги уврежда. Етанола намалява антиоксидативния капацитет и води до оксидативен стрес, до интрацелуларна хипоксия и н-на ф-я на мозък, ЧД и др.
Елиминиране - 5% непроменен през бъбреците, кожата, БД, 95% - ЧД:
Алкохол → Ацеталдехид → СО2 + Н2О (80%);
20% се разгражда под действието на каталазата;
В организма - ацидоза (млечна и оцетна к-на), хипогликемия.
Летална доза - 200-400мл - 96°, 6-30 мл - деца.
Прояви: ЦНС - от лека психомоторна възбуда, еуфория, атаксия, сомнолентност, безсъзнание + запазени рефлекси с нормално дишане и ССД, до дълбока кома с нарушение в ССД и дишането. ГИТ - гадене, повръщане (с мирис на алкохол). ССС - сърцебиене, аритмия, колапс. ДС - неправилно и повърхностно дишане, ДН с цианоза по устните.
Протичане - леките 6-12 часа, по-лоша прогноза при съпътстващи заболявания, сънотворни, СО. Коматозните случаи - смърт.
Първа помощ:
1. Стомашна промивка при пострадали в съзнание (коматозни - промивка със сонда + интубация).
2. При по-леките случаи кафе + сладки течности.
3. Тежките случаи - бърз транспорт до болница.
* Отравяне с метилов алкохол
Физико-химични с-ва: Образува се при дестилация на дървесина и при химичен синтез. Безцветна течност с вкус и мирис. Разтваря се във вода и етер. Употребява се в бояджийството, козметиката, като разтворител, детергент. В значително количество се намира в нискокачествен алкохол!
Токсично действие: Резорбира се през ХСС, кожата и през ДС. Най-висока концентрация - бъбреци, ЧД, ГИТ, очен нерв, вътреочна течност, мозък.
Елиминиране - бъбреци, БД - малки количества. В ЧД → мравчена и млечна к-на - токсични. Едновременния прием с етанол → повишава плазмения полуживот на метанола.
Токсична доза - 10 - 100мл. Летална концентрация в кръвта - 0,5 - 1%.
Прояви: начало на оплакванията след 40 мин до 72 часа - времето необходимо за метаболизиране в ЧД.
1. ЦНС (церебротоксичен синдром). - главоболие, световъртеж, атаксия, еуфория, сменяща се със сънливост, постепенно нарушение на съзнанието до кома, вратна ригидност, мозъчен оток.
2. Локално иритативен с-м - гадене, повръщане, болка в корема, дразнеща кашлица, сълзене.
3. Офталмотоксичен с-м - затруднено виждане, образ на "снежна буря", загуба на зрението!
Протичане - продължава няколко дни. При преодоляване на мозъчните увреждания - благоприятна. Очните увреждания - трайни в 25-50%, поради атрофия на очния нерв.
Първа помощ - стомашна промивка с мед.въглен, последвани от бикарбонатен разтвор през устата (2-4 л. сода за хляб в 200мл вода); при вдишване на алкохолни пари се извежда от средата; при проникване през кожата - тоалет обилно с вода. Транспорт до болница.
* Хранителни отравяния
Причиняват се от екзогенни вещества с храната. Токсичните агенти - бактериален (салмонели, у.п. Е. Коли, стафилококов, ботулинов токсин и др.) и небактериален произход (гъби, риби, миди, плевели и др.)
Отравяния с гъби - продължителен и кратък латентен период.

Отравяне с гъби с продължителен латентен период
Фалоидно отравяне: Причинява се от гъби от фалоидната група - Аmanita nappa. По ботанически белези наподобяват ядливите гъби - ливадна и полска печурка, сърнели. Имат голямо количество аманитова отрова, която се запазва независимо от кулинарната обработка и начина на консумация!
Токсично д-е: Дължи се на аманито- и фалотоксините, които имат избирателна токсичност към ЧД, водят до мастна дистрофия, некроза → химична хепатектомия → полиорганна недостатъчност (бъбреци, надбъбреци, миокарда, мозъка и др.)
ОТРАВЯНЕ С ФАЛОИДНИ ГЪБИ
Прояви: Първите признаци са след дълъг латентен период - 8-48 часа!!! Първо - болки в корема, упорито повръщане и диаря за 3-4 дни. Опасност от дехидратация, н-ние на водно-електролитното равновесие, колапс, ОБН. Прояви от ЧД започват 3-4 дни след началото на отравянето: болка и тежест в дясно подребрие, хепатомегалия, чернодробен дъх, замъглено съзнание, склонност към кръвоизливи, ЧД кома.
Диагноза:
1. Анамнеза за консумация на диворастящи гъби, брани от любители.
2. Сезонен характер - юли-октомври.
3. Стомашно-чревен и ЧД синдром.
4. Продължителен безсимптомен период.
Първа помощ:
1. Предизвикване на повръщане. Стомашна промивка с вода (1-2л.) и разтвор на медицински въглен, независимо от времето на гъбната консумация.
2. Очистителна клизма.
3. Спешно болнично лечение - Токсикологична клиника.
Прогноза: Висока смъртност.
ОТРАВЯНЕ С ГЪБИ С КРАТЪК ЛАТЕНТЕН ПЕРИОД
Иритативен гъбен гастроентероколит
Етиология: 11-21% от всички отравяния. Причинява се от диворастящи гъби - Червенка (Бясна гъба) - Russula emetika; Лъжлива млечница -Lactarius torminosus, Сива оловна гъба - Rhodophylus sinnatus. Съдържат смолистоподобни термостабилни в-ва и млечноподобен сок - силно горчив и дразнещ вкус. Подобно отравяне може да се причини и от неотровни гъби, които не са обработени добре кулинарно.
Токсично д-е: смолистоподобните (термостабилни) и млечноподобният сок → иритативни изменения по лигавицата на ГИТ с хиперемия, повишена слузна секреция и усилена перисталтика.

ИРИТАТИВЕН ГЪБЕН ГАСТРОЕНТЕРОКОЛИТСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове отравяния 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.