Видове отравяния


Категория на документа: Медицина


- Състояние на съзнанието?
- Наличие на допълнителни заболявания или утежняващи фактори (едновременно приемане на медикаменти, алкохол и/или др.).
3. Да се има предвид:
- Диагностиката е трудна!!!
- Индивидуалната чувствителност към отровите е различна (физическа работа, анемия, аклохол я повишават).
- Токсичният газ дифундира в съседни помещания!!!
- Доказването му става с индикаторни тръбички за бърз количествен и качествен анализ.
4.Необходими мерки при извеждането на пострадалия от отровната среда:
- Първо пази себе си!!! Оказващите първа помощ да са със специални защитни облекла, да използват респираторни апарати!
- Да се осигури достъп до чист въздух!
- Да се осигъри бърз транспорт до стационар!
5. Допълнителни мерки:
- Да се осигури вентилация на всички засегнати помещения, както и на съседните.
- Извеждане на пребиваващите и в съседните на инцидента стаи, апартаменти, домове.

ОТРАВЯНЕ С ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС - СО
* Сериозен проблем - висока честота и сериозни последствия. В САЩ са най-честата причина за отравяне.
* Физико-химични с-ва:
* С (дърво, газ, бензин) + О2 → СО2
* С + 1/2 О2 → СО
* СО - газ, без цвят и миризма, по-тежък от въздуха. Не реагира с вода, киселини и основи.
* Бързо дифундира в околните помещения.
* В затворени помещения бързо достига опасни за живота концентрации.
* Може да гори и сместа СО - О2 е силно експлозивна.
Източници: непълно горене на отоплителни уреди (нафтови печки, печки с въглища, петролни уреди и др.), бензинови и нафтови мотори!!! - особено работещи в затворено, невентилирано помещение (гаражи)! Съставна част е на пушечните, ауспухните, взривните газове, светлинния и доменния газ. Образува се в лаборатории, индустриални предприятия с високи пещи и др.
Токсично действие: Прониква в организма през ДС. Има голям афинитет към хемоглобина, с който образуват карбоксихемоглобин (по-стабилен от оксихемоглобина). Настъпва хипоксия (ограничава се транспортния капацитет на Нв за О2) и се разтройват функциите на главен мозък, сърце, ЧД и др. Токсичния ефект се засилва при физическо усилие.

Прояви на отравянето:
1. Външни белези: зачервяване на лицето и лигавиците (карбоксиНв);
2. ЦНС: кома, кратка загуба на съзнанието (2-4 ч.), сомнолентност, главоболие, нистагъм, атаксия, виене на свят, мускулна хиптония или ригидност.
3. Психични отклонения;
4. ДС: повърхностно, неправилно дишане, спиране на дишането;
5. ССС - промени в АН, ритъмни нарушения;
6. ГИТ - гадене, повръшане, диария;
Долекарска помощ:
1. Защита на оказващия първа помощ! Поставена пред устата и носа носна кърпа НЕ предпазва, т.к. НЕ филтрира отровните газове!
2. Мерки за незабавно нахлуване на свеж въздух през вратите и прозорците.
3. Опасност от експлозия! - Да не се пали огън, да не се ползват електрически уреди, телефон, звънец!
4. Да се изключи източникът на газ! - при възможност
5. Оказване на първа помощ на пострадалия - извеждане от средата, следене дишане и пулс, при нужда се прави изкуствено дишане и индиректен сърдечен масаж.
6. Бърз транспорт до най-близкото болнично заведение.
Протичане и прогноза:
- Тежките форми - 3 - 4 седмици и висока смъртност;
- Тежките и средно тежките форми - след острата фаза се наблюдават нарушения в паметта, вниманието, концентрацията. Това е често (25-50%) при пациенти със загуба на съзнание и ниво на карбоксиНв > 25%. Могат да продължат над 1 месец.

ОТРАВЯНЕ С ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС - СО2
Физико-химични свойства: газ без цвят и мирис, по-тежък от въздуха. Натрупва се в затворени помещения като образува невидимо "езеро" от пласт въздух без кислород.
Източници: Образува се при ферментация във винарски изби и спиртоварни заводи, при гниене на плодове и др. органични в-ва, хранилища за зърнени храни, фуражни силози, шахти на кладенци, пещери, минни шахти.
Токсично действие: Пълната липса на О2 в "езерото" води до смърт от задушаване.
Концентраця на СО2 в кръвта над 8 vol% води до интоксикация, а над 20 vol% - смърт.
Прояви: ЦНС - главоболие, атаксия, подкосяване на долните крайници, гърчове, кома; ДС - учестено дишане, задух; ССС - спиране на сърдечната дейност;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове отравяния 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.