Видове отравяния


Категория на документа: Медицина


 Намалява се количеството на циркулиращата кръв
 Постепенно се развива шок от изгаряне
 Шокът е в резултат на остра загуба на течности и белтъци
 Настъпва невъзможност за снабдяване на тъканите с кислород и подкиселяване на кръвта от натрупалите се отпадни продукти

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕРМИЧНИТЕ ПОРАЖЕНИЯ
 Първа степен - епидермални изгаряния
• Кожата е здрава, но силно зачервена и болезнена
 Втора степен - дермални изгаряния
• Кожата е зачервена, силно болезнена, наличие на мехури, пълни с жълтеникава течност
 Трета степен - субдермални изгаряния
• Кожата е бледа до кафяво-черна, изцяло унищожена, засягане на подлежащите тъкани

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩТА НА ИЗГАРЯНЕТО
 "Правило на деветките" - човешкото тяло се разделя по площ в % на 11 деветки
• Глава - 9%
• Горни крайници - 2х9%
• Долни крайници - 4х9%
• Гърди и корем - 2х9%
• Гръб - 2х9%
• Гениталии - 1%
 Метода на дланта - площ около 1-1.5%

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
 Изваждане на пострадалия от мястото на инцидента
 Използване на мокри кърпи и одеала
 Не трябва да се използват синтетични материи, могат да се стопят и да доведат до допълнителни изгаряния
 Изгасяване на горящите дрехи
 Ориентиране за степента и тежестта на изгарянето
 Суха, стерилна превръзка-----àСМП

ИЗГАРЯНИЯ ОТ ЕЛ. ТОК
 Общи(електрокуцио) и местни(електрокомбусцио) поражения
 Местни - развива се волтова дъга
• Развиват се по типа на термични изгаряния - директни тъканни некрози
• Наличие на входно и изходно отвърстие
• Малки входни лезии и големи некрози на подлежащите фасции, сухожилия, мускули, съдове, нерви...
• Ел. ток се разпространява по хода на съдовете
ОБЩИ УВРЕЖДАНИЯ
 Тежки нарушения на дихателната и сърдечно-съдовата системи(ритъмно-проводни нарушения)
 Наличие на мускулни спазми
 Нарушение на съзнанието до смърт
ДОЛЕКАРСК ПОМОЩ
 Незабавно прекъсване на връзката на тялото с електрическия проводник
 При локално изгаряне - както при термично изгаряне(отстраняване на дрехите, определяне степента и тежестта на изгаряне, стерилна превръзка, транспортиране)
 При липса на дишане и пулс - кардио-пулмонална ресусцитация

УСТАНОВЯВЯНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОСТРАДАЛИТЕ
* Наличие или липса на съзнание
1. Търсим възможен словесен контакт с пострадалите
2. Следим правилно ли отговарят на зададените им въпросиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове отравяния 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.