Увреждания при неподходяща употреба на алкохол


Категория на документа: Медицина


Напълно погрешна е общоизвестната теория, че бедните пият от лош живот, богатите от скука, а представителите на средната класа не пият. Алкохолът е добър познайник на всички общества, в които употребата му не е официално забранена. Грешно е схващането, че алкохолът е средство, чрез което се решават проблемите, защото когато не са под въздействие на алкохола те отново се сблъскват с реалната действителност. Но това е само един от многото пороци в днешния свят, светът, който ние сме изградили. Обществото страда и се мъчи в болките, за които всеки един от нас е допринесъл.

На хората, зависими от алкохол трябва да се помогне, за тази цел има специални организации, в които се обсъждат проблемите им. Дано тези хора се опомнят на време, защото в даден момент изход може да няма. Човек е много по-полезен на себе си и обществото когато мисли и разсъждава в трезво състояние.

Говорейки за пагубното влияние на алкохола, не бих искала да бъда сметната за абсолютен негов враг. Съвременната наука доказа, че пристрастяването и към съвсем "невинни" вещества, като солта и захарта, може да навреди на организма. Същността на проблема е в културата на алкохолната употреба, в разумното ни отношение към смъртните напитки.

Някои вековни традиции и обреди на нашия народ са свързани с употребата на алкохол. Наивно би било да се опитваме да ги променим. По-лесно е да огледаме себе си, привичките си и да не забравяме, че сме пред очите на своите деца, които без да съзнават усвояват образците на нашето поведение.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Куценок И., Г. Димитров, Злоупотреба и зависимост от психоактивни вещества, изд. "София", 2004 г.

2. Костова З., Здравно образование, изд."Просвета", 2000 г.

3. Караджов Ю., Наркотиците. Почти всичко за тях, изд. "Дилок", София, 2001г.

4. Проданов Г., Хигиена и здравно възпитание, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2004 г.

5. http://www.liternet.bg/drugs_prevention_society/publikacii/izsledvania/

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Увреждания при неподходяща употреба на алкохол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.