Увреждания при неподходяща употреба на алкохол


Категория на документа: МедицинаСредството за постигане на тази цел е здравословния стил на живот на отделния човек, групата и обществото. Това е пряко свързано със здравната култура, ценностната ориентация и здравната мотивация.

Грижата за здравето се явява интердисциплинарна инициатива, която ангажира цялата общественост. Включват се държавни органи, обществени организации, педагогически институции, частни фирми и др. При съставянето на оздравителна програма за ученици в даден регион или в цялата страна, конкретни задачи изпълняват медицинските работници, но също и педагози, психолози, социални работници, юристи, икономисти, диетолози, организатори на туризма, архитекти, журналисти, бизнесмени, общественици и др.

Промоцията на здравето поставя и такива въпроси, морално ли е телевизионни журналисти, рекламни агенти и търговци да рекламират по телевизията или по улиците блестящо опаковани цигари и алкохолни напитки.

При решаването на здравни проблеми на населението може да се наблюдава пасивен и активен подход. Традиционният и все още най-разпространен подход е пасивният, насочен към вследствие, а не към факторите на здравето. Той е ориентиран към борба с вече възникнали заболявания, а не към тяхното преодоляване. При този подход населението, социалната група, семейството, отделния човек нямат активно отношение към грижата за собственото здраве, затова разчитат на здравните специалисти.

Промоцията на здравето предпочита активния подход към здравните проблеми, който е ориентиран от една страна към търсене и преодоляване на негативните здравни фактори, т. нар. рискови фактори, а от друга - към рационалното използване на позитивните фактори, т. нар. саногенни фактори. Основната предпоставка за активен подход е наличието на адекватна здравна култура и здравна самомотивация у населението.

Работата за подобряване здравето на населението може да се разгледа в няколко направления:

- Първото е повишаване на здравето или увеличаване на здравния потенциал: например чрез активен двигателен режим, здравословно хранене, умения за справяне със стреса.

- Второто е запазване на здравето или предотвратяване на намаляването на здравния потенциал: например чрез разумна употреба на алкохол, отказ от цигари и наркотици, спазване на правила за безопасен секс, спазване на правила за избягване на травматизма, редовни имунизации.

- Третото е възстановяване на здравето чрез адекватно лечение на настъпилите вече заболявания и бързото възстановяване след преболедуване.

Най-голямо внимание трябва да се отдели на първите две направления, като се има предвид, че здравното състояние на населението се определя главно от начина на живот.

В България най-често срещаните поведенчески рискове са: нездравословното хранене, недостатъчна двигателна активност, стресът, тютюнопушенето и употребата на наркотици.

Здравето на човека, неговото добро самочувствие и висока работоспособност са в собствените му ръце. Трябва да се използват функционалните резерви на организма за съхраняване и повишаване на здравето, чрез подобряване на здравната култура и формиране на здравословен стил на живот. Още от най-ранна възраст на детето трябва да се внушава, че здравето е ценност, която не се дава даром и за него трябва да се полагат усилия.

11. Форми за регулиране на пазара на психоактивни вещества

Като форми за регулиране на пазара (производството и продажбата) на психоактивни вещества могат да се посочат например:

- Системите за контрол чрез ограничения в броя на местата, където се предлага алкохол, ограничение в работното време на търговците, изискване за определена възраст на консуматорите.

- Ценовия контрол (включително данъци и такси) на психоактивните вещества. По-високата цена на алкохола и цигарите ограничава употребата им, по-специално при младите хора.

Оценката на регулаторните механизми на официалния български пазар на психоактивни вещества показва, че тях или ги няма в достатъчна степен, или, ако ги има, те не се спазват. Психоактивни медикаменти се продават в аптеките без предписания или други ограничения. Алкохолът и цигарите са абсолютно достъпни, продават се без ограничения и на приемливи цени. Държавната политика е насочена по-скоро срещу нелегалното производство и нелегалната търговия на дроги и неглижира регулацията на легалния пазар. Обществото също не заявява сериозни изисквания в тази насока.

По подобен начин стои въпросът с традиционното местно производство на растителни култури, от които се произвеждат психоактивни вещества. За България това са преди всичко гроздето и други плодове, от които се произвежда вино и ракия. Независимо от приемането на различни нормативни документи за регистрация на отгледаното грозде и произведените в домашни условия алкохолни напитки практически официално въведените правила не работят по различни причини. В резултат на това нямаме реална представа за годишното производство и консумацията на глава от населението на алкохолни напитки местно производство. Проблемът се усложнява още повече от нерегистрирания незаконен внос на алкохол. Елементът на регистрация (съответно лицензиране и т. н.) е изключително важен, защото реалната картина на годишната консумация на алкохолни напитки на глава от населението е значим индикатор (разбира се в съчетание с други) за проблемната употреба на алкохол, а оттук - и за превантивните програми в тази насока.

Структурата на общественото мнение относно алкохола може да подкрепи или да подкопае ефективността на една рационална политика по този въпрос.

Така например широко разпространената приемливост на алкохола в почти всички общества прави това поведение близко, достъпно и не правещо впечатление в ежедневието. Тази ситуация е добре дошла за производителите на алкохол, които отстояват правото си като законни производители на легални продукти да не бъдат подлагани на рестрикция при популяризирането на своите продукти.

За да няма залитане на общественото мнение по крайности от пълно приемане на легалните дроги (тютюн и алкохол) до пълно отричане на забранените дроги, би трябвало ясно и непрекъснато да се разяснява, че едните и другите са опасни психоактивни вещества и изискват единен и едновременен превантивен подход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Често срещан проблем в днешно време е зависимостта от алкохола. Алкохолизмът обхваща всички слоеве и възрастови групи в обществото, но най-беззащитно към този порок несамнено е младото ни поколение.

Днес родителите са много по-образовани, затова пък не обръщат особено внимание какво правят децата им. Дали защото те самите пият много и го смятат за нормално или пък изобщо не смятат, че алкохолът е някакъв проблем... Напоследък се замислям колко ли е трудно да си родител. Аз самата още съм далеч от това, но забелязвам покрай приятелите си някои неща. Все едно като станеш родител погледът ти изведнъж се изкривява. Всички виждат какво прави детето ти, но не и ти. Като ти го кажат, защитаваш го и все така не му помагаш. Необходимо е вместо това младите хора да се научат да познават кога са приели достатъчно алкохол и да спират да пият, преди да са загубили контрол над себе си, да не пият, преди да са се нахранили, да усвоят социални навици: да държат чашата си пълна, за да не им доливат, да настояват, че са жадни и да искат безалкохолни напитки и вода. Трябва да са убедени, че да шофират, след като са приели алкохол е опасно и никога не трябва да го правят.

Раждайки се, ние не избираме времето и мястото, в което да живеем, но постепенно докато израстваме осъзнаваме своите недостатъци, част от които се превръщат в пороци.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Увреждания при неподходяща употреба на алкохол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.