Увреждания при неподходяща употреба на алкохол


Категория на документа: Медицина


* Черен дроб: Алкохолът се разгражда от черния дроб на въглероден двуокис и вода, преди да се изхвърли от тялото. Черния дроб разгражда малки количества алкохол наведнъж. Останалият алкохол циркулира в кръвта, докато черния дроб се подготви да го поеме. Необходими са приблизително от 1 до 3 часа за разграждането на чаша алкохол. Функциите на черния дроб толкова се нарушават, че могат да се появят смущения в храносмилането и кръвообращението. Цирозата на черния дроб е увреждане, при което здрава, функционална тъкан се изражда в мастна и съединителна тъкан.

* Сетива: Алкохолът разстройва зрението и слуха. Вкусът, обонянието и усещането при допир могат също да бъдат нарушени. Тъй като всички мускули са под контрола на мозъка, тяхната дейност се нарушава дори при минимална консумация на алкохол. Това се изразява в загуба на координацията и забавяне времето на реагиране.

- Онкологични заболявания

По различни механизми, които още не са напълно ясни, алкохолно зависимите са в рисковата група за ракови заболявания, както на храносмилателната система (най-вече стомаха и хранопровода), така и на белодробната система. Най-честите обяснения за тази връзка са хроничното локално дразнене на лигавиците на храносмилателния тракт и белодробната тъкан, намаляване на протективните функции на клетките и снижаването на активността на противораковата имунна клетъчна защита. Доказателствата за връзката на хроничната алкохолна консумация и раковите заболявания са много, дори когато влиянията на страничните фактори, като нарушена диета, пушене и т. н., са били контролирани. Изследванията показват, че рискът се увеличава значително при продължителна употреба на големи количества алкохол. Изключение прави ракът на гърдата, при който е установен повишен риск и при умерената употреба.

- Нервна система

Хроничната алкохолна консумация уврежда периферните нерви, най-вече на ръцете и краката. При над 15% от зависимите от алкохол се установяват клинични данни за периферна невропатия. Объркаността и помраченото съзнание са също чести симптоми, които в повечето случаи са транзиторни и продължават няколко часа. При възрастните и при хора преживели черепно-мозъчни травми това състояние може да продължи значително по-дълго (дни и седмици) и често достига до деменция. Като основна причина за това се приема дефицитът на някои основни витамини. Модерните изследвания с използването на статичния и функционален магнитен резонанс показва значителни промени и церебрални атрофии при около 30% от зависимите от алкохол. Умерената употреба на алкохол при здрави хора намалява риска от мозъчни инсулти. Обаче, при по-голяма консумация ефектът е обратен и рискът от мозъчни хеморагични инсулти е значително повишен, дори и при относително нормални стойности на кръвното налягане.

- Сърдечно-съдова система

Приблизително 30% от алкохолно зависимите развиват клинично значима сърдечно-съдова патология. Мускулната тъкан е особено чувствителна към токсичните ефекти на алкохола. При хроничната му употреба често се развива миокардиопатия с предимно левокамерна симптоматика. Проблемите се увеличават също и във връзка с артериалната хипертония, предизвикана от хроничната употреба и увеличените кръвни триглицериди, особено холестерол. Като цяло, честотата на сърдечно-съдова патология при зависимите от алкохола е няколко пъти по-висока в сравнение с общата популация. Сърдечно-съдовите смущения се наблюдават най-често по време на абстиненцията. При лица с преморбидната сърдечна патология, които нямат никакви проблеми с алкохола са наблюдавани ритъмни смущения дори и при минимална консумация.

- Хормонални проблеми

Дори при еднократна употреба на значителни количества алкохол се наблюдават преходни хормонални проблеми, най-вече промени в нивата на пролактина, адренокортикотропина и кортизола. Хроничната алкохолна употреба намалява активността на паратиреоидния хормон, което от своя страна снижава серумните нива на калций и магнезий. При жени хронично злоупотребяващи или зависими от алкохол, почти винаги се наблюдават менструални нарушения, а при мъжете са чести сексуалните дисфункции.

- Костни нарушения

При алкохолно зависимите често се наблюдава намаляване на плътността на костите, поради което честотата на фрактурите в това число т. нар. "спонтанни" фрактури е значително по-висока. Като вероятна причина се приема специфичната промяна в обмяната на паратиреоидните хормони, регулиращи дo голяма степен калциевия метаболизъм. Също така относително неотдавна е установено и, че консумацията на алкохол забавя пролиферацията на остеобластите.

- Витаминен дефицит

Алкохолът оказва много различни влияния върху метаболизма на витамините. Той нарушава абсорбацията на витамините, тяхното "складиране" и разпределение. Сред най-засегнатите витамини са B1, B6, D, E.

7.2. За психическото здраве

Промяната на личността стои на преден план. При повечето пациенти с алкохолизъм, особено в началото на терапията се наблюдават симптоми на снижени интелектуални функции. Интелектуалната деградация може да стигне до пълно оглупяване. Вероятността е индивидуално различна, но по принцип е толкова по-голяма, колкото повече и по-често се злоупотребява с алкохол. В повечето случаи тези симптоми отзвучават за няколко седмици след спирането на алкохолната консумация. Произходът на тези феномени не е съвсем ясен, възможно е интелектуалните функции да се нарушават в резултат на комбинация от няколко фактора - вентрикуларно разширяване на мозъка, травма, витаминен дефицит и директната невротоксичност на алкохола.

7.3. Социални последици

Промяната на личността се съпътства от целия спектър социални последици, от професионална деградация до необходимост от хоспитализиране за продължително време. Заедно с това хроничният алкохолизъм по-често от другите видове пристрастеност води до злополуки, различни заболявания, разрушаване на социалните връзки, защото често пиянството на един човек разрушава не само собственото му здраве и съдба, но води до житейски крах и на най-близките му хора - съпрузи, деца, родители.

8. Дефиниция на алкохолизма. Злоупотреба и зависимост

Употребата на алкохол е пиенето, съответстващо на битовите ритуали и норми, което не води до създаване на зависимост към алкохола и до остра потребност от него.

Злоупотреба с алкохол е приемането на алкохол често и в големи количества, която е причинена от личностни или психологически проблеми на отделния човек, като на свой ред ги поражда и задълбочава.

При алкохолната болест (зависимост) е налице увреждане на организма и психиката. Човек продължава да пие, дори когато пиенето му създава проблеми, разрушаващи здравето и живота му, с всички семейни, социални и служебни проблеми, произтичащи от това.

Сигурна диагноза на зависимост може да се постави само ако три или повече от следните показатели са били заедно налице по някое време през последната година:

- Алкохолен глад (принуда за пиене, силна натрапчива нужда за употреба на алкохол);

- Загуба на контрол над пиенето по отношение началото, края или нивото на употреба;

- Промяна на възприемчивостта на организма към алкохола - повишен толеранс, като нужда от по-високи дози за постигане на ефект, който първоначално се е постигал с по-ниски дози;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Увреждания при неподходяща употреба на алкохол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.