Увреждания при неподходяща употреба на алкохол


Категория на документа: Медицина- Връзките с алкохол са много по-важни от всички останали връзки в живота.

6. Увреждания на младите хора при неподходяща употреба на алкохол

Младите хора са най-рисковата популация за употреба на психоактивни субстанции. В прехода от детство към зрелост юношите експериментират различни поведенчески роли, които са характерни за зрелия живот. В масовата българска култура пиенето на алкохол е една от тези роли, които се толерират и дори се насърчават, включително и в семейството. Всички млади хора са потенциални потребители на дрога. Това насочва към необходимостта от превантивни програми - например информиране, адресиране към всеки един млад човек. Данните за България показват, че възрастта, когато започва тази употреба, намалява през последните години. С оглед на това става ясно, че обучението и възпитанието за въздържание от алкохол трябва да започва в по-ранна възраст, отколкото обикновено се смята, и че родителите трябва да са активни участници в тази работа.

Като неподходяща употреба на алкохол се дефинират случаите, при които независимо от количеството приет алкохол (малко или голямо) настъпват вреди за консуматора и/или за други лица.

Голямото мнозинство млади хора, употребяващи алкохол редовно или само от време на време, преживяват алкохолна интоксикация и други кратковременни увреждания. При по-тежките пиячи нараства рискът от по-тежки и дълговременни увреждания. Според някои изследвания по-тежките пиячи по-лесно преминават към незаконни дроги и практикуват други форми на рисково поведение като непротектиран секс и шофиране в пияно състояние. Те по-често пушат и тютюн.

Алкохолната интоксикация и тежкото и често пиене обичайно се свързват с нарастващи инциденти и нарушения на обществения ред. Обаче невинаги е ясно, дори когато индивидът е в състояние на сериозна алкохолна интоксикация, докъде точно алкохолът е отговорен за даден проблем. Хората реагират различно на едно и също количество алкохол в зависимост от такива фактори като емоционално състояние, физическо и социално обкръжение и дали например са се хранили преди пиенето. Така или иначе тежкото пиене се свързва с криминално и антисоциално поведение при младите хора. Уврежданията, свързани с неподходящата употреба на алкохол при младите хора включват:

- неприятни симптоми като главоболие, повръщане, диария, краткотрайна загуба на паметта и на другите познавателни функции;

- намаляване на образователните постижения;

- спорове и побои;

- други видове буйстване, криминално поведение или разстройване на обществения ред;

- импулсивно поведение;

- неподходящо поведение;

- инциденти, водещи до нараняване или смърт;

- промени в настроението, депресии и самоубийства;

- отравяния;

- нарастване на носещо опасни последици поведение като непротектиран секс, експерименти с дроги и т. н.;

- нарастване на семейни и/или социални проблеми.

При младите хора обикновено не се наблюдава истинска алкохолна зависимост, която се развива в годините на зрелостта. Независимо от това се вижда, че алкохолната употреба сама по себе си, дори без да е прераснала в зависимост, създава достатъчно много и тежки проблеми, които изискват превантивна работа.

7. Последици при продължителна употреба на алкохол

7.1. За физическото здраве

Алкохолът действа като тъканна отрова за целия организъм. Ефектите от продължителната употреба засягат предимно черния дроб и нервната система. Увреждането на черния дроб отслабва имунитета, което прави организма по-уязвим към различни инфекции. Често се наблюдава дегенерация на сърдечния мускул. Алкохолът повишава риска от ракови заболявания. Алкохолиците често страдат от липса на спомен за минали събития, загуба на способността за запомняне на нова информация и дезориентация (синдром на Вернике-Корсаков). Системната употреба на алкохол от бременни жени води до раждането на деца със специфичен фетален алкохолен синдром (FAS). Те имат неизлечими физически увреждания и умствено изоставане.

Алкохолът въздейства практически върху всички органи и системи. Продължителната прекомерна употреба на алкохол води до сериозни увреждания на всички органи и системи в човешкото тяло:

- Храносмилателна система

Хроничната злоупотреба и зависимостта от алкохол води до стомашни язви и хронични гастрити, най-вече заради високата концентрация на киселини в стомашния сок, особено при употреба на бира и вино. Едновременната стимулация на продукцията на панкреасните ензими и блокирането на пътищата почти винаги води до остри хронични панкреатити. Дори в неголеми количества алкохолът нарушава глюконеогенезата в черния дроб, което се изразява в нарастване на концентрацията на мазнините в чернодробните тъкани. Проблемите в черния дроб възникват предимно заради това, че клетките са много чувствителни и използват алкохола като "предпочитано гориво", което обаче уврежда системата на никодинамид аденин динуклеотида (NAD) - много важен елемент в липидната система на черния дроб. Чернодробните проблеми прогресират от степен на "мазен" дроб (при повторяема концентрация на алкохола около 80 мг), до алкохолни хепатити (които вероятно не са свързани директно с проблема на липидните клетки) и чернодробна цироза. Цирозата обикновена започва с формирането на съединителната тъкан основно около централните вени на черния дроб. Този процес е познат като централна хиалинова склероза. Начални чернодробни промени могат да се наблюдават дори и при относително неголяма алкохолна консумация, от около 20 мл на ден при жени и около 40 мл при мъже, макар че са развитието на цироза са необходими по-големи количества поемани по-продължително време. Дори и при тези условия, само при един от пет лица с алкохолизъм се наблюдават клинично значими симптоми на цироза. Особена тежка и бързо развиваща се е цирозата при едновременното вземане на ацетаминофен (често ползван болкоуспокояващ препарат) и хронична алкохолна злоупотреба.

* Стомах и черва: Алкохолът за разлика от храната не се преработва в стомаха и тънките черва. Когато достигне стомаха, част от него - непроменен, преминава през стените му и попада директно в кръвта. Алкохолът може да въздейства върху лигавицата на гърлото и стомаха. Дори в малки количества може да причини отделяне на стомашен сок и да създаде чувство на глад. Непрекъснатото дразнене на стомашната лигавица може да причини гастрит - хронично възпаление на стомаха. Храната, която се намира в стомаха в момента на пиене може да предизвика известно противодействие - може да забави преминаването на алкохола в кръвта до 50%. Мазните храни и протеините (например млякото и сиренето) могат да предпазят пиещия от бърза интоксикация. Количеството алкохол, което се поема наведнъж и бързината с която се пие определя нивото на интоксикация. Бавното пиене и малките дози ще позволят на черния дроб да окисли много по-ефективно погълнатия алкохол, отколкото пиенето на екс.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Увреждания при неподходяща употреба на алкохол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.