Увреждания при неподходяща употреба на алкохол


Категория на документа: Медицина- взаимоотношения с родителите;

- употреба от братя/сестри;

- въздействие от страна на масмедиите;

- семейно социално-икономическо състояние;

- чести посещения на дискотеки и други места за развлечения;

- джобни пари или специално разрешени за целта пари;

- цена и достъпност на алкохола;

- начин на възприемане на възрастовите норми, както и социалните и културните норми;

- други исторически, културни, политически и икономически фактори, които са важни за страната и за съответния регион.

Има съществени различия в навиците на пиене между отделните страни и между географските области в рамките на една страна. Високата консумация на алкохол е по-честа сред мъжете (един на всеки 3-4), отколкото сред жените (една на всеки 10), като в някои страни се наблюдава нарастване на алкохолната консумация сред жените, доближавайки се до тази на мъжете. И при двата пола алкохолната консумация намалява с възрастта. Навсякъде в Европа може да се наблюдава формиране сред младите хора на начин на живот, при който алкохолът играе важна роля.

При проведени проучвания сред 16-годишни ученици в България и други европейски страни са установени редица тревожни факти за ситуацията у нас. Проучванията показват, че най-често употребата на алкохол започва на 12-13 годишна възраст, отначало със скритата употреба на разрешени вещества.

Периодите с най-висок риск за употреба на алкохол при младите хора са свързани с периодите на развитие в млада възраст и по-точно с преходите от един период към друг. Първият сериозен преход за децата е излизането от защитената семейна среда и влизането в училище. Следващите рискови преходи са преминаването от началното в основното училище и след това в средното училище. Тогава те се сблъскват с различни, социални, психологични и образователни предизвикателства, които могат да ги доведат до употреба на алкохол, цигари и други дроги. Следващите преходи, свързани с постъпването във ВУЗ, на работа или женитбата, също са свързани с нов риск от употреба на психоактивни вещества.

4. Стадии на употребата на алкохол
1.
2.
3.
4.

4.1. Експериментална употреба

Повечето млади хора опитват алкохолни напитки в твърде ранна възраст. Те забелязват бързата промяна на настроението, когато пият. Понякога се чувстват добре, но често това не се случва. Те имат лош опит: чувстват неразположение от пиенето или след като премине действието на алкохола, получат главоболие. Този отрицателен опит може да обърне нещата и понякога тийнейджърите могат да решат повече да не пият. Все пак много от тях, успяват да усетят някои от приятните му ефекти, които засилват желанието им да продължат да пият. Затова много често тийнейджърите преминават в следващият стадий.

4.2. Редовна употреба

Тийнейджърите, които употребяват алкохол редовно, са битови потребители. Те знаят как ще се чувстват, когато пият и го правят при определени случаи. Наблюдава се някаква степен на самоконтрол кога и колко да пият. Тийнейджърите не могат да станат добри редовни пиячи. Голям процент от учениците пият без мярка - по пет и повече чаши една след друга, което е прекалено.

4.3. Употребата е първа грижа

Третият стадий настъпва, когато алкохолът стане "първа грижа". При опитната и редовна употреба, тийнейджърите пият, за да усетят приятните ефекти, свързани с алкохола. Най-общо те искат да се чувстват добре. Докато в третия стадий пият, за да премахнат или претъпят неприятните усещания.

На този стадий тийнейджърите губят контрол пият, заради ситуации, с които се сблъскват. Често насочват вниманието си към забавите. Започват да градят репутацията си въз основа на количеството алкохол, което могат да изпият и се хвалят с това. Те си изграждат някакъв толеранс към алкохола и поради това организмът им се нуждае от повече алкохол, за да се постигне същия ефект. Това е главния признак, че развиват проблем свързан с пиенето, възможно е и алкохолизъм.

4.4. Химична зависимост

В този случай процесът се задълбочава. Това не означава, че хората зависими от алкохола се напиват всеки път, когато пият. Понякога могат да изглеждат като редовни пиячи, които се контролират до известна степен. Често губят много енергия за да създадат такова впечатление, за да докажат на родителите си, че те нямат проблем с пиенето. Причината за пиенето е да се опита да се чувства нормално. Химичнозависимото лице не получава удоволствие от пиенето, а кратки моменти на физическо и емоционално облекчение. Но ключовият момент е, че когато един химичнозависим човек пие, никой не може да предвиди продължителността или резултата от един такъв епизод или количеството, което ще поеме.

5. Ефекти и признаци при употреба на алкохол
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Увреждания при неподходяща употреба на алкохол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.