Тумори на скелетната система


Категория на документа: Медицина


* твърдата, костна структура на туморите ограничава бързото поставяне на диагнозата (материала трябва да се декалцинира и чак след това да се обработи рутинно).
* има агресивни тумори, в които често се наблюдават кръвоизливи и некрози. Получаването на материал за диагностика от тези участъци може да замаскира правилната интерпретация на находката.
* обикновено се изисква обща анестезия за пациента
* им риск за ускоряване на патологични фрактури
Най-добрият методза полуаване на биопсичен материал е Jamshidi core biopsy, въпреки, че можеда се използва и биопсия след достъп до костите. Обикновено се вземат две-три проби от различни участъци на костта.

Лечение

Основният проблем след диагностиката на остеосаркома при кучето е дали след това пациента да се лекува или не. Ако болката, която изпитва животното не може да се преустанови след лечението на първичния тумор е желателно да е извърши евтаназия от хуманна гледна точка. Костните тумори, които се локализират извън дългите кости обикновено са по-слабо агресивни и имат нисък метастатичен потенциал. Хирургическата интервенция е най-ефективният метод за лекуване на първичните тумори. Локалната инвазивност на неоплазиите изисква широка ексцизия, включително и засегнатата кост. При повечето тумори на крайниците широката ексцизия означава ампутация на засегнатият крайник. Въпреки, че след ампутация болката се облекчава най-добре, времето за преживяване след това е значително късо, средно 3-4 месеца. При някои случаи може да се запази засегнатия крайник чрез резекция на неопластичната част на костта и заместването и с трансплантант. Това не винаги е възможно. Процедурата се ограничава при животни със сравнително малки, ранни тумори, които се разполагат в периоста и които не засягат меките тъкани на крайниците. Радиотерапията може да се използва като палиативна терапия срещу болката при ограничен брой пациенти. Тя може да се приложи преди или след операция за оптимизиране на локалният неопластичен контрол. Системната химиотерапия има малък ефект за контролиране на растежа при първичния тумор. Използвани са локални химиотерапевтици (вътре в тумора и в регионалните лимфни възли), но без особен положителен резултат. Химиотерапията обикновено се използва като допълнение на хирургическата намеса за забавяне развитието на метастазите (Табл. 37). Няма доказателства, че поддържащата следоперативна химиотерапия има полза за предотвратяването на метастазите при хондросаркома или другите костни саркоми. В лечението на остеосаркома при кучето е използвана и имунотерапия с muramyl tripeptide след ампутация на засегнатия крайник. Установено е, че преживяемостта се повишава в сравнение с използването само на хирургическа интервенция.

Прогноза

Прогнозата за остеосаркомите в областта на крайниците при кучето е лоша. При 90 % от случаите вече има микрометастази по време на диагностиката на първичния тумор. Независимо от методите на лечение, почти всички пациенти се евтаназират поради метастазиране или рецидиви. Прогнозата за остеосаркомите при котките е по-добра. Туморите са по-слабо агресивни и метастатичния потенциал при тях е по-нисък. Остеосаркомите на аксиалния скелет и при двата животински вида са по-слабо агресивни отколкото неоплазиите на дългите кости. При ефективно лечение на първичните тумори, постоперативната преживяемост може да надхвърли 12 месеца.Останалите злокачествени тумори на костите също имат лоша прогноза, но тя е по-добра в сравнение с остеосаркома.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тумори на скелетната система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.