Троичен нерв - Nervus trigeminus


Категория на документа: Медицина


3.Дълбоката сетивност се изследва като с пръсти се хваща кожна гънка на бузите и се отклонява в различни посоки.Болният трябва да определи какво се прави и посоката на движение.
4.Рефлексна дейност-конюнктивален и корнеален рефлекс;мандибуларен рефлекс.
5.Моторна функция-изследва се силата,тонуса и трофиката на дъвкателната мускулатура.Силата на активните движения на челюстта се изследват с отваряне и затваряне на устата.Тонусът на мускула-с пасивни движения на челюстта,а трофиката с палпация на масата на масетерите и темпоралните мускули при стискане на челюстта.
IV.Синдроми при увреда на nervus trigeminus:
1.Възбуден сетивен (невралгичен) синдром:
Характеризира се със спонтанна,стрелкаща болка по един или повече от клоновете на нерва.Обикновено болката започва при провокация от дадена област,наречена тригерна зона.Синдромът се среща в рамките на невралгията на n.trigeminus.
2.Парестезии:
Възбудни сетивни прояви при засягане на периферните клонове на троичния нерв.
3.Отпаден сетивен синдром:
Намалена или липсваща сетивност(хипестезия,анестезия).Може да бъде по перифернонервен тип в зоните на отделни клонове на нерва.
4.Отпадни моторни синдроми:
Периферна парализа на дъвкателната мускулатура поради увреда на n.mandibularis .Установява се monoplegia masticatoria .Челюстта от страната на парализата е леко увиснала и отклонена на парализираната страна,тъй като противоположният m.pterygoideus lateralis отклонява челюстта към засегнатата страна.При двустранна парализа(diplegia masticatoria) челюстта е увиснала и не може да се затвори.Мандибуларният рефлекс е намален или отсъства.Този синдром се среща в рамките на булбарната парализа.
5.Trismus:
Това е тонично съкращение на дъвкателната мускулатура,при което челюстта не може да се отвори волево.Среща се при тетанус,тетания,епилепсия,бяс и хистерия.

Използвана литература:

1.Анатомия на човека(2008),В.Ванков,Вл.Овчаров
2. Неврология(2001),под редакцията на проф. д-р. Пенко Шотеков

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Троичен нерв - Nervus trigeminus 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.