Тютюнопушене


Категория на документа: Медицина


 ПРОГРАМА ЗА ВРЕДАТА ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА :

Програмата има за цел да се попуполязира вредата от тютюнопушенето , както у подрастващите така и сред останалата част от населението. Основна неина задача и цел е да се разясняват последствията от злоупотребата с цигари за пушачите и негативното влияние върху пасивните пушачи.

ЗАДАЧИ КОИТО ДА ПОДКРЕПЯТ ПРОГРАМАТА:
- Да се работи за повишаване здравната култура на населението.
- Да се повишава здравната култура сред подрастващите и учениците в училищата.
- Да се провеждат извънкласни мероприятия свързани с вредата от тютюнопушенето и късните последици от него.
- Да се провежда профилактика от семеините лекари, особено при рискови групи, като болни с белодробни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, Алцхаймер, деменция, заболявания на храносмилателната система и др.
- Да се запази забраната за пушене на обществени места.
- Да се провеждат масови мероприятия, на които да се разяснява вредата от тютюнопушенето и цигареният дим както за пушачите , така и за непушачите, явяващи се като пасивни пушачи.
- Да има медийни предавания за вредата от тютюнев дим, както върху обществото, така и за вредата в природата.
- Да има държавна политика за ограничаване и забрана за пушене в болници, училища и обществени места.
- Да има европейски програми за борба с тютюнопушенето на обществени места.

ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОГРАМАТА:
- Семейните лекари.
- Ръководствата на училищата.
- Родители.
- Медии.
- Интернет.
- Неправителствени организации.
- Обществото.
- Министерство на здравеопазването.
- Европейската комисия.

ХОРА, КОИТО ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОГРАМАТА:

- На първо място хората, които са най-близко до нас и с които прекарваме повече от времето си - родители, учители, приятели.
- Журналисти, които ще се включат активно в програми, радио и телевизионни предавания, където ще разясняват по най-подходящ и достъпен за всички начин вредата от тютюнопушенето за всички.
- Известни и популярни личности , които със собствен пример ще въздействат най-много на младото поколение за вредата от тютюнопушенето.
- Хора от неправителствени организации, които биха могли да въздеистват на обществото за борба с тютюневия дим.
- Държавници, които ще се грижат за своя народ и неговото здраве, създавайки закони и правила за общественият ред и тяхното спазване.
- Членовете на европейски комисии, които да следят за стриктно спазване на законите и наредбите за борба с тютюнопушенето в световен мащаб.
- И не на последно място обществото, което за да запази здравето си, трябва да грижи само за себе си, да води здравословен начин на живот и да избягва външните фактори, които го увреждат физически и психически и с това вредят както на себе си, така и на обществото като цяло.

ДЕИНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВРЕДАТА ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО:

За борба с тютюнопушенето трябва да се използва всяко време!!!

Учителите в училищата, трябва да намират начин и време, да водят беседи и разговори с учениците си за вредата и последствията от тютюнопушенето, особено в ранните ученически години.

Семеините лекари, трябва да провеждат профилактика и консултации с рискови групи - болни със сърдечно-съдови заболявания, болни с белодробни заболявания, хронично-болни.

Медиите е добре да организират предавания за последиците от употребата на тютюневи изделия.

Неправителствените организации трябва да организират мероприятия с известни и популярни сред населението личности за борба с тютюнопушенето.

Правителството освен, че създава правила и закони против тютюнев дим на обществени места, трябва да следи за стриктното им спазване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тютюнопушене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.