Същност и значение на изкуственото осеменяване


Категория на документа: Медицина


Същност и значение на изкуственото осеменяване

Изкуственото осеменяване представлява впръскване на сперма в женския полов апарат с инструменти. Осеменяването въобще е сближаване на мъжки и женски полови клетки, предхождащо оплождането, което пък е сливане на тези клетки. Осеменяването и оплождането са възможни само след коитус (полов акт).

Размножаването на организмите в широк смисъл включва в себе си:
* Сперматогенеза и спермопродукция от страна на мъжкото животно;
* Овогенеза и овулация от страна женското животно;
* Полови рефлекси от мъжкото;
* Полов цикъл от женското;
* Покриване или осеменяване на женската, след което следват оплождане, ембриогенеза и вгнездване на зародиша, фетогенеза, раждане, развитие на новороденото, образуване на първични фоликули у женското животно.

Размножаването на организмите в тесен смисъл включва покриване (осеменяване), образуване на зигота, ембрион, фетус, раждане.

Еднополово размножаване - нарича се още партеногенеза, от яйцеклетката се развива плод.

Двуполово размножаване при селскостопанските животни:

 При низшите животни, при които липсва полов цикъл, има образуване и изхвърляне на мъжките полови клетки, които сами намират женските полови клетки. Липсва явлението осеменяване.

Етапи на осеменяване при водните животни:
1. Събиране на мъжките и женските животни по реки и крайбрежия, преди изхвърлянето на половите клетки.
2. След събиране на двойки (чифтосване), има ухажване между мъжкия и женския индивид, в резултат на което женската изхвърля на определено място във водата хайвера, а върху него мъжкият изхвърля спермата. Липсва покриване.
3. Сближаване на половите продукти вътре в организма на женското животно, поради оформянето на специализирани за тази цел органи.

 При домашните животни са се оформили два типа на осеменяване:

1. Маточен тип - семенната течност попада директно в матката при половия акт. Среща се при кобила, свиня, кучка, лисица, морско свинче, мишки. За това спомага и устройството на мъжките и женските полови органи. При свинята спираловидната форма на glans penis директно попада в цервикса на матката. При жребеца glans penis се разстила ветрилообразно и по този начин запушва външния отвор на canalis cervicalis, а отвора на уретрата на мъжкия, от където излиза спермата е директно в цервикса. При кучето в резултат на набъбване на кавернозното тяло на glans penis влагалището е уплътнено напълно. При нереза секретът на Купферовите жлези става като клей и запушва херметически матката. При този тип на осеменяване, мъжките животни имат голям обем на спермата, но тя е с ниска концентрация. Еякулацията трае дълго време - нерез: 6-7 мин., куче: 6-45 мин. Придвижването на спермиите става пасивно и зависи от контракциите на матката. Първите порции семенна течност са по-богати на сперматозоиди.

2. Вагинален тип - среща се при крава, биволица, овца, коза, елен, антилопа, заек. Пенисът не попада в цервикса, а самият цервикс е тесен и с характерни гънки на лигавицата, които не позволяват на семенната течност да попадне в матката. При бика пенисът прониква във влагалището на кравата с един тласък, при което се осъществява и еякулацията. Спермата облива влагалището и portio vaginalis uteri. Мъжките животни от този тип на осеменяване имат малък обем на семенна течност. Обемът не оказва съществено влияние върху движението на сперматозоидите - те се движат активно, но само 5% преминават напред.

При изкуственото осеменяване човек се съобразява с физиологичните особености на женското животно. Съществуват два типа изкуствено осеменяване:
* In vitro - вън от организма на женското животно. Двата типа полови клетки се сливат вън от организма.
* In vivo - получава се семенна течност от мъжкото животно и след преценка се впръсква в женските полови органи.

Предимства на изкуственото осеменяване

1. Развъдно-подобрително значение:
* Чрез подбора и отбора по отношение на конституция, екстериор, продуктивност и др.
* Изкуствено осеменяване при кръстосването.
* Възпроизводително кръстосване - 2-3 породи.
* Поглъщателно кръстосване - води до подобряване на определено качество.
* Чрез впръскване на кръв - за подобряване на точно определено качество.
* Хибридизация - кръстоска между видовете.
* Съхраняване и транспорт на семенна течност.

2. Зоопрофилактично значение - изкуственото осеменяване предпазва от контагиозни и покривни заболявания.

3. Ефикасен метод за борба с безплодието - изкуственото осеменяване позволява да се осеменяват и животни с аномалии. При съхраняване на семенната течност и добавка на разредители се повишава оплодителната й способност. При изкуствено осеменяване се извършва гинекологичен преглед, което позволява своевременно откриване и лекуване на заболяванията.

4. По-голяма икономическа ефективност в сравнение с покриването - повишаване на продуктивните качества на животните за кратко време и по-малко разходи при добре организирано изкуствено осеменяване. Един коч покрива по естествен начин 40-50 овце годишно, докато при изкуствено осеменяване може да осемени 1000-1500 овце. Необходимо е пълно натоварване и осигуряване на правилен режим на отглеждане на мъжките разплодници - особено на подобрителите и вносните животни.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и значение на изкуственото осеменяване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.