Съдебна медицина


Категория на документа: Медицина3. Ъгълът, под който действащият предмет среща повърхността на човешкото тяло (перпендикуларно, косо или тангенционално).

Анализът на свойствата на механичния причинител и начинът на действието му, съпостовени с морфологичните особенности и тежестта на уврежданията, показва, че главното в повреждащия предмет са формата и кинетичната му енергия. Те могат да се намират в разнообразно съчетани, но в една част от случаите формата на предмета е главния фактор, който определя основния характер на нараняването (при действие с твърди и тъпи предмети), а другата кинетичната енергия (при действие с огнестрелно оръжие).
* От страна на организма
1 Анатомо- биологичната характеристика на пострадалия (възраст, пол, телесна маса, охраненост, развитие на костната и мускулната система и др).
2 Анатомо-функционалните особенности на засегнатата част на тялото (форма и структура на засегнатата област-мека или твърда подложка, наличие или липса на коса, еластичност, болестни изменения на мястото на удара и др.).
3 Общо състояние на пострадалия (наличие на заболявяния и др.) и реактивността на организма. Всички тези условия определят устойчивостта (издръжливостта) на засегнатите тъкани и органи на тялото.
* От страна на средата, през която действа механичният причинител
4 Предмети между действащия предмет и човешкото тяло (тънка или дебела шапка, тънко или дебело облекло, завивка и др.).
5 Течни или полутечни следи между действащия предмет и човешкото тяло (например прреминеване на проектил през водната среда и др.).
* От страна на социалната среда и времето, изминало от увреждането

Медицинската помощ (своевременност, обем, вид-хирургични въздействия и др.), както и времето могат да променят първоначалния вид на увреждането.

При изследването на всяко увреждане (на живи човек или труп) задължително се отбелязват: локализацията, разположението по отношение на атономичните линии на тялото, формата, размерите, цветът, дълбочината, релефът, състоянието на ръбовете, ъглите, стените, наличието на зацапвания, възстановителните процеси и др.

Лекарят задължително трябва да изследва и дрехите, тъй като по тях могат да се установят характерни следи или повреди, които да допринесат за изясняване вида на действалото оръжие, характера на станалото събитие и разкриване личността на престъпника.

Допълнителни методи на изследване с най-голямо разпростаранение са : непосредствената стереомикроскопия за изясняване особенностите на уврежданията и откриване на чужди тела, невидими с невъоръжено око; методът на цветните отпечатъци и цветните химични реакции за доказване на следи от метали, оставени от действащите предмети (твърди, тъпи предмети, огнестрелни оръжия и др.); ренгенографията за откриване на чужди тела в раната и особенностите на фрактурите на костите; изследвания за установяване на медико-биологичните следи (косъм, кръв, сперма и др.) по предмети веществени доказателства с оглед установяване на вида им, вкл.и индивидуален произход чрез доказване на ДНК профила и др.

В зависимост от медико-биологичното естество (морфологичните признаци) механичните увреждания биват: охлузвания, кръвонасядания, рани, навяхвания, изкълчвания, пуквания, счупвания, смачквания и откъсвания на част от тялото.

Механичните увреждания зависят основно от особенностите на предмета (оръжието, оръдието),който ги е причинил. Те се делят на три големи групи:
* увреждания от твърди тъпи предмети;
* увреждания от остри предмети;
* увреждания от огнестрелни оръжия и експлозии;

5. УВРЕЖДАНИЯ ОТ ТВЪРДИ, ТЪПИ ПРЕДМЕТИ - ОХЛУЗВАНИЯ, КРЪВОНАСЯДАНИЯ И РАНИ

ОПЕДЕЛЕНИЕ- твърди тъпи ппредмети са тези, които нямат резливи ръбове и остре върхове. Те са най-разнообразни предмети с различни формеи и плоскости на действие (оръжия, оръдия, случайни предмети). Уврежданията, които може да нанесе невъоръжен човек или животно (с юмрук, зъби, крак, копието, глава или др.), също имат признаци на наранявания от тъпи предмети.

Характерът, тежестта и изходът на уврежданията от тъпи предмети зависи от силата на удара, качествата на предмета, механизма на неговото действие, анатомичния строеж на засегнатата час, наличието и особенностите на дрехите и от др.фактори.

При твърдите тъпи предмети масата и формата на удрящата повърхност, нейните особенности са определящи фактори за характера на уврежданията.

За съдебномедицинската диагностика най-важни са тези свойства на тъпите предмети, които се отразяват в признаците на уврежданията. При изследването по правило лекарят не разполага с травмиращия предмет, поради което е длъжен по признаците на увреждането да определи вида на предмета. Голямо значение имат зоните на контакта между предмета и тялото на човека.

Основни видове удряща повърхност на тъпите предмети:
1 Голяма равна (плоска) повърхност-широка част на дъска, под дъно на тенджера и др.
2 Малка (ограничена) равна повърхност- чело на чук, тъпата част на брадва и др.
3 Сферична повърхност-гири, заоблен камък и др.
4 Цилиндрична повърхност- това са предмети с голяма дължина и малко напречна сечение (гладка тояга, тръба палка и др.
5 Тъпоръбест предмет- ръб на дъска, ютия, стол, радиатор и др.
6 Тристенни и многостенни ъгли- на дъска, чук,тухла,конус и др.

Тези повърхности на тъпи предмети винаги причиняват увреждания, като в една или друга степен върху тях се отразяват особенностите на удрящата повърхност. С един и същ предмет могат да се причинят различни по вид и форма увреждания в зависимост от това с коя част на предмета се нанася удара.По получените увреждания определяме удрящата повърхност на тъпия предмет.

Под механизъм на образуване на уврежданията се разбира процесът на въздействие на травмиращия предмет върху тялото на човека, който довежда до възникване на увреждане. Те биват: удар, притискане, разстягане и треине.

Ударът представлява резкия силен тласък- сблъскването на тъпия предмет с повърхността на тялото на човека. Той предизвиква различни последствия -от болка до нарушения на анатомичната цялост на тъканите и органите. При неголяма сила на удара възникват охлузвания и кръвонасядания, а при по-голяма -рани, разкъсвания,счупвания на кости и др.увреждания.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съдебна медицина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.