Съдебна медицина


Категория на документа: Медицина


* изсъхването е своеобразен "проявител"дори и на най повърхностни увреждания на кожата;
* изсъхването на лигавицата може да симулира действие на корозивни отрови;
* пергаментни петна могат погрешно да бъдат преценени като прижизнено охлузване или кръвонасядане.

Автолиза. Самосмилането на тъканите, което настъпва под влияние на хидролитичните ензими, съдържащи се в клетките. С настъпването на смъртта ензимите не загубват веднага своята активност, напротив увеличават своето литично действие върху тъканите. Темпът на развитие на автолитичните прозеси зависи от условията, в които се е намиръл трупът, от състоянието на организма, причината и темпът на настъпване на смъртта.

21. КЪСНИ ТРУПНИ ИЗМЕНЕНИЯ. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ

Към късните трупни изменения се отнасят явлениятя на разрушаване на трупа- гниенето, и тези на неговото естествено консервиране- мумификация, осапунисване и торфено щавене.

Гниенето на труповете представлява биологичен процес, при който се наблюдава разлагане на сложни биологични явления, преди всичко на белтъците, под влияние на жизнената дейтост на микроорганизмите (аеробни и анаеробни). Интензивността на този процес зависи от средата, в която става гниенето (температура, влага, недостиг на кислород и др.) и особенностите на трупа (телосложение, възраст, причини и темп на настъпване на смъртта и др.). На въздух трупът гниее особенно бързо, а под вода двапати по- бързо. В земята е най-бавно,т.е. 8-пъти по бавно отколкото на въздух.

Гниенето се състои от три етапа:
* образуване на газове;
* размекване на тъканите със следващото им пропиване със сукървица;
* тъканна течност и пълното им разлагане.

Гниенето започва от червата и се изразява с образуване на гнилостни газове, които предизвикват зеленикаво оцветяване на кожата на корема и неговото подуване. Вследствие пропиване на стените на съдовете от разлагащата се кръв се очертава гнилостна мрежа на подкожните вени с кафеникав и зеленикав цвят. От стичащата течност се получават големи мехури изпълнени със сукървица. От събраните газове в тъканите трупът се издува, става неузнаваем, и добива гигантски вид. Лицето и устните са силно подути, очите изпъкват, устата е полуотворена, езикът издаден върху зъбитекоремът е раздут, половия член е еригиран, крайниците са полусвити и раздалечени, при пипане кожата пращи, космите лесно се отскубват. Вследстви налягането на газовете издутия корем може да се спука, стомаха да се разкъса, да последва трупно раждане.

Гниенето напълно изменя вида на вътрешните органи и ги унищожава. Размекването на трупа става за около 3-4 месеца, а пълното скелетиране на трупа с разпадане на съставните му части става след около 4-5 години.

Гниенето затруднява аутопсията, унщожава признаците на някой увреждания и прежизнените болестни процеси, затруднява определянето на времето на настъпване и причините за смъртта.

Консервиращи трупни изменения. Когото трупът престои при особенни условия, в него се развиват изменения, които го консервират, а именно:

Мумификация. Изсъхването на трупа се нарича мумификация. Тя може да бъде обща, като обхваща целия треп, или частична, когато изсъхват само отделни части на тялото.

Мумификацията, която настъпва в резултат на условията на външната среда, наричаме естествена, а три, която запазването на трупа става с помоща на различни химични вещества-изкуствена.

При мумификация обемът и теглото на трупа се намаляват, в частност скелентата мускулатура. Кожата става твърда като гьон, оцветена тъмнокафяво от разпадналата се кръв, подкожната тлъстина изчезва. Във вътрешността се намират само сухи пластинки и ципи, остатъци от сухожилия.

Естествената мумификация се наблюдава на открит въздух, в закрити помещения и в земята. Необходимите условия са сух въздух, усилено проветряване, повишена температура, която пречи на развитеито на бактериите.

Сапунификация (адипоцир,жировоск). Сапунификацията се развива, когато трупът се намира при изобилна влага (вода, мокра гнилестна почва) и недостиг на въздух. При тези условия тлъстините на трупа не гният, а се разлагат, като освобождават глицерин и мастни киселини. Глицеринът и олеиновата киселина като течни навлизат в околната среда, а палметиновата и стеариновата киселина се осапуняват с калциеви, магнезиеви и др.съединения, които образуват неразнворими съединения. Образува се сивкавобелезникава материя като сух сапун. На осапуняване са подлижени предимно по-тлъсти трупове и такива части на трупа, в които има мастни депа (подкожна мазнина, бузите, млечните жлези и др.).

Осапуняването е бавен процес като първите признаци се наблюдават след 1-2мес., а след 3-4 мес.е добре изразено, но частично. Пълното осапуняване на възрастен човек става за 1-2 год., на новородени за няколко месеца. Осъпуненият труп може да се запази във водата десетки години.

Торфено щавене започва когато трупът попадне в трофени блага и почви, съдържащи хумусни кисилини, гниенето спираи тряпът се консервира за векове. Дори се запазват дрехите. Кожата е тъмнокафява, плътна, жилава, като щавене. Вътрешните органи са намалени по обем, понякога съвсем изчезват. Под въздействие на хумусните киселинни минерални соли в костите се разтварят и напълно извличат от трупа, те омекват и лесно се режат.

Други видове естествено консервиране това е ниската температура на околната среда, която създава условия за естествено запазване на труповете. През зимата те могат да се запазят за много месеци, а в условия навечна замръзналост се запазват хилядолетия.

Съдебномедицинко значение на консервиращите трупни изменения:
* позволява да се разпознае неизвестен труп;
* дава възможност да се установят едни или други механични изменения;
* да се установят условията, при които е престоял трупът, приблизително колко време;
* позволяват да се установи отравяне, тъй като се запазват вътрешните органи;

22. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПО ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА -ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗАДАЧИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Веществените доказателства са най-различни предмети, които е било извършено или има съмнение, че е извършено престъпление, или по които има следи, които биха могли да послужат с разкриване на престъплението и на дееца.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съдебна медицина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.