Стрес и методи за преодоляване


Категория на документа: Медицина


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 2

I ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ ЗА СТРЕСА 4

1.1. СТРЕС. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. БЛИЗКИ ПОНЯТИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СТРЕС 4

1.2. СТРЕС И ТЕОРИИ ОБЯСНЯВАЩИ СТРЕСА. Биотеория за стреса 10

1.3. ПРИЧИНИ,ФАКТОРИ,УСЛОВИЯ НА СТРЕС И РЕАКЦИИ НА СТРЕС. 28

II ГЛАВА. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРЕСОГЕННИТЕ ФАКТОРИ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ . 39
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ И ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА СТРЕС. 39
2.2. ПРОГРАМА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО . 43
2.3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. 44

ІІІ ГЛАВА. ПОДХОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСА. 53
3.1. МЕТОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРЕСА. 54
3.2. ПРОФИЛАКТИКА НА СТРЕСА ..... . 55
3.3. ФОРМИ НА РАБОТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСА. 62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66

ЛИТЕРАТУРА 69
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 70
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 73
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 76

''Стресът е вкусът на живота''

Х. Селие

УВОД

Ако разгледаме стресът от гл.т. на хармонията, която съществува между човека и заобикалящата го среда то трябва да се отбележе ,че човек е подложен на изисквания, които не отговарят на неговия капацитет,нужди или наклонности, тогава възниква дисбаланс, който става причина за появата на стрес. Ако човек успее да се приспособи към новите условия, то нивото на стреса ще намалее и впоследтвие ефектът може да бъде положителен.Така например едно рязко предизвикателство, като нов проект,труден за изпълнение ,може да има стимулиращ ефект и да възбуди инерес.Но, ако лицето не е способно да се справи и ако стресът стане хроничен елемент,изтощаващ ежедневието, неговото здраве е изложено на риск, дори животът му може да бъде застрашен.

Ето защо стресът се е превърнал в един от сериозните проблеми в днешно време и представляващ заплаха за физическото и умственото здраве на хората.

Актуалността на проблематиката за стреса на работното място и възможностите за неговото намаляване или елиминиране се засилва в днешното напрегнато време.Интензификацията на труда и повишаване изискванията към всяко работно място поставят служителите и работещите в спешно отделение в ситуация на постоянно напрежение и несигурност особенно в екстремна ситуация,изискваща бърза мисъл и точни действия ,насочени към спасяване на човешки живот.Ето защо изборът на тема в настоящата дипломна работа,произхожда от по- горе написаното и от това, че работя там и бих желала да разбера кои са стресовите фактори на работното ми място и да открия начини за намаляването им, с което ще се чувствам полезна на организацията си в която работя.

Целта на настоящата дипломна работа е да се анализират стресогенните фактори, оказващи влияние на работещите в спешно отделение.
Задачите са:
1. Да се направи теоретичен анализ на стреса, на професионалният стрес, на теориите за стреса.
2. Да се проведе изследване сред работещите в спешно отделение гр. Павликени за да се уточнят причините за професионален стрес.
3. Да се идентифицират факторите, които провокират професионален стрес.
4. Да се анализират получените резултати.
5. Да се определят подходи с оглед намаляване стресогенните фактори в спешно отделение.
Обект на изследването са работещите в спешно отделение при ФСМП гр.Павликени , а това са лекари, мед.фелдшери, шофьори, санитар.

Предмет на изследването е влиянието на стресът и стресогенните фактори върху работещите в спешно отделение и връзката му с бърн аут синдрома.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стрес и методи за преодоляване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.