Специални сестрински грижи за възрастни хора


Категория на документа: Медицина


Тракийски университет
Медицински факултет
Стара Загора

Катедра << Здравни грижи>>

РЕФЕРАТ

Тема: Специални сестрински грижи полагани за гериатричния пациент- елементи на специфичност

Стареенето- това е естествен процес в живота на хората. Възрастта след 60 години се свързва с значителни промени в здравето. При стареенето настъпват влошаване на функциите на организма. Най-често срещаните заболявания в напреднала възраст са атеросклероза, хипертония, заболявания на отделителната система и др. В сравнение с младите хора, заболяванията при възрастните хора настъпват по-лесно, развиват се много по-бързо и възникват повече усложнения.
При възрастните хора често се наблюдава плиморбидност, което озна чава- съвкупност от 3 или повече заболявания, следователно това води до по-чести посещения при лекар и съответно при нужда- хоспитализация. При старите хора се наблюдават промени в интелекта и комуникаците. При полагане на грижи за възрастните пациенти медицинската сестра трябва да има в предвид, че тази група хора имат забавени и затруднени движения; лесно настъпва умора; зрението и слуха им намаляват; паметовите им способности също. Когато обгрижваме старите хора, трябва да го приемем като процес на придружаване, съветване, обслужване и спомагане на различните им нужди. Грижите за старите хора се полагат в домашни условия и в социални заведения- домове, а при боледуване в здравни заведения. Грижите за тяхното здраве се планират, ръководят и провеждат от добре обучени медицински сестри, който знаят че психиката на тези пациенти е лабилна и следователно те са много чувствителни, подозрителни, раними. Медицинските специалисти трябва да познават добре реакциите, които могат да предизвикат психични заболявания. Трябва да бъдат много внимателни и добре да преценят състоянието на пациента при влошаване. Много от старите хора са дезориентирани. Те не признават че са болни. Медицинската сестра трябва да умее да общува с пациентите, да следи дали пациента приема медикаментите, които са му назначени. Да следи и при необходимост да спомага тяхното хранене, а при неумеене самостоятелно да се хранят, медецинската сестра извършва храненето им. Тя трябва да се грижи за хигиената на пациента, както и да му помага да извършва физиологичните си нужди. Друго много важно нещо, което медицинската сестра трябва да прави е да следи пациента, за да бъдат предотвратени нежелани инциденти. Ако пациента е напълно зависим, медицинската сестра трябва да извършва всички тези дейности, но ако той не е изцяло зависим тя само го подпомага.
Много важно е медицинската сестра да може да определи обективния статус на пациента , а това от своя страна става, чрез комуникацията с него и задаване на въпроси към него за да може да се направят следните оценки:
1) Оценка на ежедневната активност- самообслужване; лична хигиена, хранене, обличане
2) Оценка на храненето- промяна в килограмите на пациента
3) Оценка на съня
4) Прием на медикаменти
5) Условията на живот
6) Посещения при лекар и стоматолог
7) Въпроси за ориентация на пациента за време и място

Използвана литература:

1) Лекции
2) Internet
3) Желева Е., "Общи и специални сестрински грижи/теоретични аспекти", Габрово 2008г.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специални сестрински грижи за възрастни хора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.