Социално значими заболявания "Сърдечно-съдови заболявания"


Категория на документа: Медицина
КУРСОВА РАБОТА

По
Социална Медицина

Тема:

Социално значими заболявания "Сърдечно-съдови заболявания''

Велико Търново
2014
СЪЩНОСТ:

1. Обща характеристика на социално-значимите заболявания
1....1 Социално значими заболявания за развитите страни:

* Болести на органите на кръвообращението
* Злокачествените новообразувания
* Травми и отравяния
* Заболяванията на дихателната система
* Туберкулозата
* Болести на нервната система
* Захарен диабет
* Полово преносими заболявания

1....2 Сърдечно-съдови заболявания
* Исхемична болест на сърцето
* Артериална хипертония
* Мозъчно-съдова болест
1....3Основни рискови фактори
* Хипертонията е независим фактор за сърдечно-съдовите заболявания за всяка възраст и пол.
* Нарушеният глюкозен толеранс или диабетът са допълнителни атерогенни фактори, особено при жените.
* Фамилната обремененост също се отчита като допълнителен риск;
* Тютюнопушене;
* Липса на физическа активност;

Храни, богати на мазнини

Обща характеристика на социално-значимите заболявания

Болестите на "съвременния живот" или неинфекциозните заболявания са основна причина на заболеваемостта и смъртността в развитите страни. Преходът от инфекциозната заболеваемост към доминиране на неинфекциозните заболявания, като водеща причина за преждевременна смърт, настъпва след края на Втората световна война. Антибиотиците и ваксините, наред с подобрените условия на живот, хигиената, храненето, достъпа до чиста вода, доведоха до намаляване на смъртността от инфекциозни заболявания и увеличаване на продължителността на живота. Всички тези фактори водят и до по-висока преживяемост и увеличаване броя на хората, които доживяват до възраст, когато честотата на злокачествените заболявания и сърдечно-съдовите болести са по-чести. Промените в начина на живот също увеличават честотата на рисковите фактори, като тютюнопушене, липса на физическа активност, диета богата на нездравословни мазнини и въглехидрати, склонност към рискови занимания, което промени и честотата на заболяванията и смъртността, свързани с тях. Не на последно място, травмите и хроничните заболявания допринасят също за промяна в структурата на заболеваемостта и увеличават допълнително разходите за здравеопазване.

Хроничните състояния, освен че са социално, икономическо и психологическо бреме за индивидите и техните семейства, често водят до инвалидизация, което влошава оптималното функциониране при изпълнението на обичайните ежедневни дейности. Дейностите от ежедневния живот измерват капацитета на независимост при самообслужване, поддръжка на домакинството и социална интеграция.

Тази промяна в структурата на заболеваемостта, влиянието на хроничните неинфекциозни заболявания върху цялостния психо-социален и обществено-икономически статус на индивида и популацията като цяло, въведе използването на термина "социално значими заболявания".Социалнозначимите заболявания са тези заболявания, които определят профила и структурата на смъртността и заболеваемостта в дадена страна или регион.

За да бъде включено дадено заболяване в групата на Соцално значимите, то трябва да отговаря на определени критерии:

1. високо ниво на смъртност и заболеваемост сред популацията и очертаваща се неблагоприятна динамика;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социално значими заболявания "Сърдечно-съдови заболявания" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.