Синдром на съдречна исхемия


Категория на документа: Медицина


Синдром на сърдечна исхемия

• Сърдечната исхемия е остро или хронично нарушение на коронарния кръвоток поради стеснение или запушване на коронарните артерии. Миокардна исхемия настъпва при повишена работа на сърцето, намалена даставка на кислород. Настъпва дисбаланс между нуждите на миокарда и доставката на кислерод
Стенокарден пристъп - Остро настъпваща миокардна исхемия. Реализира се като пристъп с болков синдром.Хроничната исхемия се проявява най-често като ритъмни и проводни нарушения

Форми на сърдечна исхемия
• Стабилна стенокардия
• Нестабилна стенокардия
• Остър инфаркт на миокарда
• " Тиха " миокардна исхемия
Етиология
• Във всички случаи има развитие на атеросклеротичен прицес в съдовете
• Атероматозната плака стеснява просвета на съдовете
• В един момен разкъсването на плаките води до тромбоза

Патогенеза
• Нарушенията причинени от атеросклерозата на коронарните съдове се изразяват в намаляване на лумена на съдовете до пълното им запушване и в създаване на предпоставки за тромбообразуване при атеросклеротични плаки, които са нестабилни.
• Когато не са големи по размер, атеросклеротичните плаки не предизвикват някаква симптоматика. При нарастването си обаче, причинено от действието на рисковите фактори, те стесняват просвета на съдовете и даден момент кръвта, постъпваща по тях, се оказва недостатъчна да храни работещият миокард - появява се исхемичната болка.
Според тежестта на намаляване на лумена на коронарните съдове, се наблюдават няколко степени на тежест:
• Първа степен - 25-49% стеснение;
• Втора степен - 50-74% стеснение;
• Трета степен - 75-99% стеснение - критична степен, поява на симптоматика;
• Четвърта степен - 100% пълно запушване;

• Стабилна стенокардия - Болка зад гръдната кост с рзпространение. Болката е свързана с усилие - изкачване,тичане, Болката е стягаща, разпъваща, но не е стрелкаща и пробождаща. След преминаване на усилието утихва

• Лечение на стабилната стенокардия - Да се намали честотата ,тежестта на пристъпите и да се подобри адаптацията към усилия. Разширяване на коронариите. Намаляване на миокардния контрактилитет. Профилактика на усложненията

Групи лекарства

• Органични нитрати
• Дилатират голем и малки коронарни съдове. Дилатират коронарните съдове, дилатират колатералните съдове, Средство на първи избор

Nitroglycerol - сублингвални таблетки и спрей. Ефект на 5-тата минута ,трае 30 мин. Могат да се повторят максимум три дози ако няма ефект от първата. Съхранява се в добре затворени шишета. Наблюдава се синдром на отнемане
Наблюдава се и толерантност - намалява ефекта при често повторение на премите. Необходем 8часов интервал без прием на нитроглицерин

• Isosorbid mononitrat , dinitrat - като таблетки и спрей. Бавно настъпващ ефект с голяма продължителност. При тежки стенокардии се прилагат венозно - Може да не приложи и комбинация - сублингвално нитроглицерини таблетка и Isosorbid dinitrat При редки стенокардни пристъпи се прилагат тренсдермални системи -TTS , осигуряващи забавено освобождаванеи продължителност аефекто 8 - 10ч.

Бета блокери - Прилагат се в комбинация с нитрати, kогато монотерапията с нитарти не е дала ефект. Подходящи при стабилна стенокардия с тахикардия, аритмии
• Propranolo
• Atenolol, Metoprolol, Acebutolol
Дозата се коригира до получаване на ефект-забавяне на пулса до 60 - 65 удара в минута.Спирането се прави постепенно

Калциеви антагонисти - Използват се самостоятелно при спастична ангина пекторис на Принцметал. Блокират калциевите канали и водят до вазодилатация. Повишават поносимостта към физически усилия
• Diltiazem
• Nifedipin

Метаболотропни лекарства - Имат мембранно и клетъчнопротективен ефект. Повишават продукцията на АТФ
• Dipyridamol
• Trimetazidin(Preductal) - за продължително лечение при пациенти с риск от инфаркт
Добра комбинация : Β-блокер+ Калциеви блокери+ предукталСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Синдром на съдречна исхемия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.