Симптоматични и терапевтични интервенции по Boone


Категория на документа: МедицинаСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ.ЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ

РЕФЕРАТ НА ТЕМА:

СИМПТОМАТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПО BOONE

Проверил:
Изготвил:
Гл. Ас. Д-р к. Щерева
Доника Ив. Тяснова
Дата: 14 декември 2013 г.
I - курс задочно обучение
гр. София
Фак. № M43842


Гласовите нарушения се характеризират паталогични промени, които се изразяват в частично разстройство на гласа. Като терапевтични практики и техники използваме предлаганите от Бун (Boone).

Според Бун целта на логопедичната терапия е да компенсира липсата на пълно глотисно затваряне и да предотврати уили отстрани вечеформирана вокална и ларингеална хиперфункция. Наблюдаваната хиперфункция намалява ефикасността на гласовата функция и нарушава гласовите характеристики в много по-голяма степен, отколкото самата парализа. Целта на логопедичната терапия в този случай ще бъде намаляване на тази вокална хиперфункция.

Бун препоръчва приложение на упражнения с твърда гласова атака, упражнения с напрежение, програмата за развитие на гласовата функция и др. През първата седмица се предлага на пациента да произнася комбинация от гласни и гласни
Симптоматичната гласова терапия (СГТ), която е една най-популярните терапии в наши дни е, въведена от американския професор Бун през 1971 г. Според него голяма част от гласовите нарушения са причинени от функционална неправилна употреба на гласа и по-конкретно на последващи нарушения на неговите характеристики като височина, сила, тембър, резонанс и т.н. Веднъж идентифицирани, тези симптоми се отстраняват или редуцират чрез приложение на "улесняващи гласовата терапия техники" гласова техника е тази, която се прилага при всеки отделен клиничен случай и е в състояние да накара пациента лесно да продуцира добър по своите характеристики глас.

Техника 1: Слухова обратна връзка

Забавената слухова обратна връзка е една от най-резултатните техники в гласовата терапия. Гласът на пациента често се подобрява в резултат на приложението й. Съществуват определени разновидности на слухова обратна връзка, които могат да повишат вокалния капацитет на пациента. Най-подходяща форма за слухова обратна връзка е съществуващата в реално време връзка. Слухова обратна връзка със забавяне на ефекта от собствения глас се формира с DAF и се постига с апарат Facilitator.
Друга форма на слухова обратна връзка е повтарящата се обратна връзка, при която пациентите чуват веднага запис на това, което току-що са казали превъртането и прослушването на записа от касета или слушането на повтарящ се запис са два начина, по които те могат да чуят себе си веднага, след като са фонирали.

Техника 2: Промяна на силата на гласа

Целта от приложение на тази техника е пациентът да формира и затвърди умения за понижаване или повишаване на силата на гласа.
Прекалено високото и силно, нерегулирдно говорене вреди на гласа. Без синхронизирано дишане, без ясна и точна артикулация и нормална плавност, се стига до характерното ларингеално напрежение и последващо възпаление. Понижаването на силата на гласа спомагат за преодоляване на възпалението на ларингеалната тъкан.
Приложението на техниката изисква да се обяснят вариациите на силата на гласа чрез пряка демонстрация или чрез използване на рисунки, схеми и записи. Демонстрира се силата на гласа в различни комуникативни ситуации и се изисква пациентът да показва съответната схема или рисунка.
Практикуват се редица упражнения:
> Повишаване салата на гласа: подробно се обяснява на лицето, че когато един глас не е достатъчно силен, това обикновено е индикатор за недостатъчно дълбоко вдишване и максимално използване на въздушната струя.
> Идентифициране на условията, при които лицето използва в недостатъчна степен силата на гласа. Използва се скала с илюстрации. Отбелязва се нивото на силата на гласа във всяка една ситуация.
> Имитиране. Изисква се пациентът да имитира всяко едно ниво на сила на гласа при произношение на думи, кратки фрази и изречения.
> Броене - преди да започне да брои се изисква от пациента да вдиша повече въздух от обикновено.
> Самостоятелна работа - тренират се усвоените упражнения в домашна обстановка.
> Понижаване на силата на гласа. Обяснява се, че когато нечий глас е обикновено твърде силен, това е показател за прекомерно използване на сила и енергия, която напряга ларинкса и причинява възпаление.
> Идентифициране на ситуациите, в които пациентът използва неправилна сила на гласа. Повторно се използва номерираната скала с илюстрациите. Отбелязва се нивото на сила на гласа на пациента във всяка една от говорните ситуации.
> Имитиране - демонстрира се глас и се изисква от пациента да го имитира.
> Произношение на думи и фрази
> Четене на фрази и изречения с понижени сила на гласаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Симптоматични и терапевтични интервенции по Boone 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.