Санитарно-хигиенни изисквания към технологичното обзавеждане на ХР


Категория на документа: Медицина


 УНИВЕРСИТЕТ
"ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

Колеж по туризъм

Курсова работа

Санитарно- хигиенни изисквания към технологичното обзавеждане на ХР!

Изготвил: Проверил:
Йорданка Георгиева Петърчева гл.ас. Калудова
Специалност Туризъм - ОУХРЗ
2-ри курс, 25група, фак.№ 3296

16. 11. 2012г.

Съдържание

1. Увод ................................................................................................................... 3

2. Общи изисквания на Министерството на здравеопазването ................ 3

3. Микробиологични показатели ....................................................................3

4. Санитарно- хигиенни изисквания към обзавеждането, инвентарът, съдовете и амбалажът в общественото хранене ............................................ 4

5. Разположение на технологичното оборудване ...........................................4

6. Машини за миене на съдове ...........................................................................4

7. Санитарни изисквания към хладилниците..................................................4

8. Изисквания към работните маси и плотове ............................................... 4

9. Масите а хранене .............................................................................................4

10. Кухненски съдове (задължения, изключения, забрани) .........................5

11. Съдове за сервиране на храна ......................................................................5

12. Прибори за хранене - изисквания................................................................ 5

13. Изисквания към приборите за еднократно употреба............................ ..5

14. Дъски и транжорни трупчета за нарязвате на различни групи продукти и полуфабрикати ................................................................................ 6

15. Заключение ............................................................................ 6

Използвана литература ..................................................................................... 6

Министерството на здравеопазването чрез органите на държавния санитарен контрол наблюдава системно факторите на работната, учебната, битовата и околната среда и тяхното влияние върху здравето на населението, оценява и здравния риск и предписва мерки за отстраняване на допуснатите нарушения и отклонения от установените норми и изисквания, както и необходимите профилактични мероприятия (чл. 11,ал. 1 от ППЗНЗ).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Санитарно-хигиенни изисквания към технологичното обзавеждане на ХР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.