Реферат по гериатрия


Категория на документа: Медицина


лекар, санитар; неадекватни заплати; много писмена работа; недостиг на медицински материали, апаратура и лекарства; често сменящи се инструкции и здравна политика; отговорност и ролеви конфликти), могат да доведат до стрес, до неудовлетвореност и изчерпване.

Здравните грижи за възрастни пациенти имат свои особености, свързани с процесите на стареене. Те придават своя специфика в клиничното протичане на заболяванията, на терапевтичното въздействие и резултатите от лечението при лицата от високите възрастови групи.За оказването на ефективни здравни грижи за този контингент болни са необходими специални познания относно особеностите в клиничните прояви на отделни групи заболявания и съответните грижи; за био-психо-социалните фактори, оказващи влияние върху здравето и болестта на възрастния пациент, за спецификата на комуникативния подход и др.
В този смисъл предоставянето на съвременна образователна геронтологична подготовка на здравните специалисти, осигуряващи грижи за хората в напреднала възраст, адаптирана към техните специфични професионални потребности, е една от предпоставките за понижаване на професионалния стрес и за постигане на необходимата им компетентност при осъществяването на качествени здравни грижи за този контингент от населението.

Медицинската сестра трябва активно да участва в полагането на грижи за лечението и профилактиката при възрастните и стари хора.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по гериатрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.