Реферат по гериатрия


Категория на документа: Медицина


Психологически съображения включват факта, че възрастните хора (по-специално тези, които изпитва значителна загуба на паметта или други видове когнитивни нарушения) е малко вероятно да бъде в състояние адекватно да следят и да се придържат към собствените се назначения.
Съвети
Вземайте редовно всички медикаменти, които са ви предписани от вашия лекар.
* Уверете се, че сте разбрали правилно защо и как трябва да вземате лекарствата.
* Съобщете на лекаря за всяко друго лекарство, което приемате.
* Направете си списък на лекарствата, които вземате, кога ги вземате и в какви дози.
* Въведете такъв ред при съхранението и вземането на лекарствата, че да се подсигурите срещу грешки.
* Проверявайте колко таблетки са ви останали, за да не ги свършите преди да ви е изписана нова рецепта.
* Някои таблетки се приемат трудно. В такъв случай попитайте лекаря или медицинската сестра дали същите лекарства не могат да се вземат в течна форма.
* Някои таблетки се вземат по-лесно, ако се стрият на прах и се смесят с пюре, крем и др.

Трябва да познавате добре симптомите, за които е необходимо да съобщите на лекаря:
* оток и болка в краката;
* оток и болка в ръцете;
* болка в гърдите или задух;
* кървене по кожата, кръв в уринат;
* болки в корема или оплаквания, свързани с храносмилателната система
* новопоявили се проблеми, като например слабост или изтръпване на части на тялото;
* проблеми с уринирането и парене;
* прилошавания, които получавате при изправяне;
* странични ефекти от лекарствата (гадене, замайване).

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ДОМА

Ако се движите трудно или нямате предишната сила бъдете много внимателни, за да избегнете опасни инциденти.
При работа в кухнята:
* В случаите, когато извършвате някаква работа близо до печката не обличайте дрехи с дълги ръкави или маншети - те могат да се закачат за някой домакински уред.
* Печката не трябва да се намира в близост до пердета и щори. Хартиените салфетки също трябва да се държат далече от нея.
* Изключвайте фурната и котлоните след приключване на работа. Измислете си начин да се подсещате за това.
* Когато разлеете или разсипете нещо, колкото и малко да е, веднага почистете пода, за да не се подхлъзнете. Използвайте четка и лопата с дълги дръжки.
* Ръцете ви не трябва да са мокри или мазни, за да не изпускате предметите, които държите.
* Поставете гумена изтривалка пред мивката, за да не се подхлъзвате.

С остаряването потребностите на старите хора от медицински и социални грижи нарастват поради високото преобладаване на хронични и дегенеративни заболявания, загуба на физически сили, психосоциална дезадаптация, понижена социална компетентност и нарастваща зависимост. Възрастните хора се нуждаят не само от специализирани медицински и социални грижи, но и от много търпение и разбиране на техните нужди.
В настоящия момент много голям брой практикуващи медицински сестри полагат здравни грижи за възрастни и стари пациенти и всъщност са
оказват в ролята на гериатрични сестри. За съжаление значитена част от тях имат ограничена подготовка в тази област. Това затруднява из-
пълнението на техните професионални задължения, повишава професионалния стрес и влошава качеството на оказваните грижи.

Грижите за лица в напреднала и старческа възраст изискват освен професионална компетентност и специфични комуникативни умения. Значителна част от възрастните пациенти имат потребност от повече внимание и време за възприемане на информация. Усвояването и
прилагането на умения за общуване с възрастния пациент са значим фактор за разбирането и правилното оценяване на състоянието му. Про-
фесионалното общуване със старите хора обаче може да бъде източник на затруднения за специалистите, полагащи грижи. Причините за
това са разнородни: организационни (липса на време поради недостатъчен персонал и голям обем документация, манипулации и др.), обра-
зователни (липса или недостатъчно обучение и тренинг в комуникативни умения), личностни качества, специфични възрастови особености в общуването с болни в напреднала възраст и др.
Процесът на стареене ни представя пъстра картина от психични промени. В ежедневното обслужване на възрастни болни медицинският
персонал трябва да се съобразява и справя както с естествените възрастови психични промени на своите пациенти, така и с много "дискретни" или по-явни психопатологични техни прояви, чиято честота във високите възрастови групи е значителна.
Грижите за възрастни и стари болни са изпитание за толерантността на обслужващия персонал . Те често се съпровождат и от значително психо-емоционално натоварване. Възрастните и старите хора боледуват предимно от хронични заболявания,които са причина за различна степен инвалидност. Това допълнително ограничава техните възможности за самостоятелност и предполага повече време и необходимост от чужда помощ в изпълнение на ежедневните дейности. Психично-
то стареене също е източник на затруднения при обслужването на възрастните хора: психомоторна забавеност, когнитивни промени, личностни изменения.
При контакта с пациента се налага непрестанно да се оценяват неговите личностни особености и да се реагира съчетано с оценка на собствените чувства и неосъзнатото отношение,което трябва да остане овладяно и професионално. Медицинските сестри не са безразлични към личната история на болния, психичните му преживявания в миналото и в настоящия момент. Те работят с цялостната личност, а не
само с болестта или само със заболелия орган.Личните съдби на болните, често приемани като собствен товар от специалистите по здравни
грижи, наред с други причини, свързани със съдържанието и организацията на труда (претъпкани болнични стаи; липса на подкрепа от
администрацията; взискателни или несътрудничещи пациенти и техните роднини; широк спектър контакти - пациент, медицинска сестра,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по гериатрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.