Реферат по анестезиология и реанимация


Категория на документа: Медицина


КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ
ОСНОВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ФУНКЦИИ
1) Кардиопулмоналната ресусцитация (КПР) е комплекс от диагностично-терапевтични действия за възстановяване на преустановени основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане, функции на централната нервна система) при пациенти в състояние на клинична смърт.
2) При КПР се осигурява малък, но критично достатъчен ток на кръв към сърцето и мозъка.
3) КПР се започва при:
4) Липса на съзнание:
a) Липса на отговор на прости въпроси и команди
5) Липса на всякаква двигателна
6) активност
7) Липса на дишане и дихателни движения
8) Липса на ефективна циркулация
9) КПР се започна незабавно от немедицински лица при изброените условия.
10) С първоначалното поведение (основно поддържане на живота) се запознаваме в обучението по Спешна медицина. Обучението по АИЛ обхваща поведението на медицинския специалист при разширено и продължително (постреанимационно) поддържане на живота.
11) Преживяемостта при клинична смърт е под 5%
12) Много проучвания подчертават благоприятния изход по отношение на преживяемостта след незабавно приложена КПР, както и лошите резултати при забавяне на дефибрилацията. За всяка минута забавяне на КПР, преживяемост при присъствени камерни фибрилации намалява с 7-10%.
13) Алгоритъм на поведение
14) Осигуряване на безопасност на пострадалия и спасителя:
a) Внимаване за фрактури на ребра на пострадалия
b) ТБК
c) ТОРС
d) Други трансмисивни инфекции
15) Първата задача на всеки при среща с пациент в критично състояние е да предпази себе си, околните и пациента от по-нататъшното действие на ноксата на агресия.
16) Проверяване по най-бързо възможния начин, дали пострадалият е в съзнание
17) Леко го прихванете за рамото и се опитайте да влезете в словесен контакт, попитайте: Как си?
18) Ако е в съзнание:
19) Остави го в положението в което си го намерил, ако това е безопасно за него
20) Опитай се да прецениш какво е довело до това състояние
21) Проверявай редовно за някакви промени в състоянието му
22) Ако средата в която е пострадалият е опасна, бързо трябва да се изнесе, но по безопасен за него начин.
23) Ако пострадалият не е в съзнание:
a) Викай за помощ
b) Постави го на гръб и се опитай да осигуриш проходими дихателни пътища
24) Осигуряване на проходими ДП
25) Прийом на Esmarch:
26) Постави едната ръка на челото
27) Постави главата в дефлексия
28) С пръстите на ръката повдигни брадичката
29) Палецът и показалецът на лявата ръка са свободни за да се запушва носа при провеждане на изкуствено дишане. Действията ни осигуряват проходимост на ГДП при нарушено съзнание и рефлекси или западане на езика.
30) Осигуряване на проходими ДП
31) Ревизиране на устната кухина за чуждо тяло Чуждото тяло в устната кухина може да се извади с пръсти.

32) Алгоритъм на поведение
i) Поддържане на проходими дихателните пътища и провери дали има спонтанно дишане:
b) Следи за движения на гръдния кош
c) Слушай дихателните шумове от устата
d) Следи за топъл въздух, излизащ от устата
e) Всичко това за не повече от 10 s
33) Със своите сетива - наблюдение, слух и усет ресусцитатора установява дали има ефективна вентилация. Не трябва да се бърка нормалната вентилация с неефективния гаспинг. Това представлява агонално дишане, което е шумно дълбоко и е симптом за спиране на сърцето и настъпва при повече от 40% от пациентите. Ако имаш някакво съмнение за неефективно дишане, започни неотложно провеждането на изкуствено.

34) Ако пострадалият диша нормално:
a) Постави го в стабилно странично положениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по анестезиология и реанимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.