Развитие при детска възраст


Категория на документа: МедицинаПериоди на развитие
Двигателни възможности
Рефлекси
- Пренатален: ембрионален (до 3м, формогенеза);

Фетален (до раждането клетъчна диференциация


- Неонатален - до 1м, период на адап-
тация, белодробно кръвообращение, доразвиване на слух и зрение; наддават с около 25 - 30 грама на ден/150 - 200 грама на седмица; често се наблюдава и т.нар.физиологична жълтеница; често се наблюдаваи т.нар. хормонална криза
→ холокинетичен период, разхвърляни и хаотични движения; честа смяна на възбуждане и задържане;
→ повишен флексионен тонус, асиметри-чна поза на тялото
→ през повечето време спят
→ до 10-ти ден губят от теглото си (норма е 10%)
→ повдигат глава за кратко от лег
→ реагират на звук (трепва или се вслушва)
→ вглеждат се в лицето, виждат черно-бели фигуи
→ виждат предмети на разстояние 15 - 30 см, по-късно се опитват да ги проследят
→ ''+'' да издава ''у-у', ''а-а''
→ ''++'' да са усмихва и смее, да повдига глава 45 от тилен лег, опити за ротиране в страни от тилен лег
1. Орални автоматизми
- сукателен
- гълтателен до 5 - 6 м и става условен
- хоботков до 2 - 3 м
- Космуел до 2 - 3 м (уста-глава)
- Баткин до 2 м (длан-уста)
2. Спинални автоматизми
2.1. Сегментарни автоматизми
- защитен дихателен до 2 м
- пълзене по Бауер до 2 - 3 м
- магнита до 2 м
- опора и автоматична походка до 2 м
- Галант до 2 - 3 м (паравертебрално)
- Моро до 4 - 5 м
- Робинзон (хватателен) до 4 - 5 м
- стъпален хватателен до 4 м
- подемна реакция до 4 м
- Ландау до 5 м до 12 м
2.2. Надсегментарни автоматизми
- шийно-тоничен асиметричен до 5 м
- шийно-тоничен симетричен (fl/ext) до 5м
- лаиринтно-тоничен до 4 м
- Бебешки - до прохождането (10 - 14м период на интензивен растеж (m, l, c), големи промени в ДС и ССС; преди 3м не се оставя по корем за продължително време

→2м - повишен флексионен тонус, издава звуци; става по-активно; повдига глава от лег за повече от 10 сек, следи предмети с поглед; държи главата си когато е взето на ръце; хваща всичко, което докосне дланите
''+'' усмихва се и се смее, задържа главата под 45 от тилен лег, движенията са по-плавни
''++'' устойчиво задържа главата дори при седеж е иправена за повече от 5 сек, издържа наоварване на краката, миниповдигане (глава и рамо) от тилен лег, хваща всичко, което докосне, разпознава майката и й се усмихва
→3м - повишен флексионен на краката, смее се, разпознава лица и мирис; симетрична поза на тялото; по-координирани и свобидни движения; главата е по-устойчива и при седеж я задържа повече от 30 сек; опора на краката; следи движещи се предмети с глава
''+'' пищи, гука; опора на лакти; миниповдигане
''+'' може да събере ръцете, удря по игрчки, може да се обърне; протега към играчки, но не преценя добре разстояниетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие при детска възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.