Психо-физиологични проблеми на хората от третата възраст


Категория на документа: Медицина
Шуменски Университет
"Епископ Константин Преславски"

Гр. Шумен
Педагогически факултет
Реферат по Геронтология и гериатрия
на тема:

Психо - физиологични проблеми на хората от третата възраст

Изготвил: Проверил:
Надежда Станиславова Тодорова Ж. Военкинова

фк. № 1240101124
II курс
Социални дейности
задочно

Гр. Шумен
2014г.
Съдържание:....................................................................................стр.

Въведение:.......................................................................................стр.

Изложение:......................................................................................стр.

Заключение:.....................................................................................стр.

Литература

Въведение:

Стареенето е естествен и неопределим биологичен феномен , проявяващ се на индивидуално и популационно ниво. Старостта е закономерно и неизбежно настъпващ заключителен възрастов период.. Тя е генетично детерминиран процес, появил се като мутация, търпи еволюционни промени и се оформя като една трайна адаптация.

Процес, който се влияе от икономически и биологични условия на стареене на индивида. Започва много преди старческата възраст. Представлява нарастващ продължителен процес под влияние на екзогенни и ендогенни фактори. Стареенето протича на различни нива: биологично-клетъчно, тъканно-органно, на ниво на системите. Настъпват проблеми в организма - намаляват адаптивните механизми, увеличава се опасността за развитие на хронична патология и склонност към усложнение и смърт.

В индивидуален аспект , стареенето е непрекъснат процес на ограничаване на жизнесбособността на организма и повишаване на податливостта му към болести. Старостта е завършващ етап в развитието на човека , в който честотата на физическите и психическите нарушения е значително по-висока в сравнение с предходните и индивидът търпи загуби на социални роли, отношения, функции и независимост. Традиционното общество приема за ,,стар'' човекът навършил определена хронологична възраст, даваща му право да се оттегли в пенсия.Най-често това е възрастта 60 или 65 години. Хронологичната възраст е само груба мярка за биологичната възраст на индивида. Някой хора не могат да бъдат наречени стари и на 80 години, докато други са вече такива при навършване на 60 години.Същестуващото разнообразие в протичането на индивидуалното стареене обуславя значителната хетерогенност на старческата популация. Въпреки това, хронологическата възраст е основен критерий за навлизане в старостта и се използва за класифициране на лицата над 60 годишна възраст:

-лица в напреднала възраст( млади старци)-60-74 год

-лица в старческа възраст-75 до 89 год

-дълголетници-над 90 год.

В зависимост от времето на настъпване и от темповете на развитие старостта

може да бъде разделена на :

- ранна и късна;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психо-физиологични проблеми на хората от третата възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.