Пристрастеност към наркотиците


Категория на документа: Медицина


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
гр. Благоевград

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
на тема:

"ПРИСТРАСТЕНОСТ КЪМ НАРКОТИЦИТЕ"

Изготвил: Задал:
спец. "Социална превенция

и консултиране"

Благоевград, 2013 г

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Проблемна ситуация

2. Концептуална база

3. Нужда от превантивна интервенция

4. Целеви групи

5. Цели на превантивната интервенция

6. Дейности

7. Методи

8. Ресурси

9. Оценка
10. Използвана литература

1. Проблемната ситуация

Един от най - разпространените проблеми сред младежите, а и вече сред деца е пристрастяването към наркотиците. Появила се през
60-те години, дрогата се превърна в сериозен проблем в повечето страни. Едни от най - засегнатите са: Швеция, Дания, Австралия, Германия, а напоследък Испания и Португалия. Всяка държава избягва да огласява данни за равнището на наркоманията в нея, което не ни позволява да разберем действителния брой на пристрастените.

Съществуват различни стадии на наркомания:
> несистемна употреба
> злоупотреба
> зависимост

Необходимо е също така да се прави разлика между различните наркотични вещества: "меки" и "твърди".

Епидемологията на наркоманите е наука, която вече е напреднала достатъчно, така че на този етап описва тенденциите в употребата на наркотичните вещества. Правителството на засегнатите страни, много организации и институции изработват планове да противодействат на тази "напаст". Най - често приемането, разпространяването и употребата на дрога се осъществява на улицата, но за съжаление и в училищата.

2. Концептуална базаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пристрастеност към наркотиците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.