Превенция на инфекциозните заболявания


Категория на документа: Медицина


Превенция на инфекциозните заболявания. Мерки при възникване на епидемичен взрив в специфична общност.
Епидемиологичен надзор и контрол
 Съвременната система за Глобална епидемиологична информация на инфекциозните болести се ръководи от Световната здравна организация (СЗО).
 Според дефиниция на СЗО епидемиологичният надзор (surveillance) е "организирана дейност, изразяваща се в системно събиране, обработка и анализ на данни, които превърнати в епидемиологична информация са основа за планиране и провеждане на програми за контрол и оценка на тяхната ефективност".
 Докато епидемиологичният надзор е теоретичната основа, то практическата дейност по надзора се нарича епидемиологичен контрол.
 Това е системата от профилактични и противоепидемични мерки, които се извъшват ежедневно, в съответствие със задачите поставени от националната здравна сиситема.
Цел и задачи на борбата с инфекциозните болести
Цел - да се изучат закономерностите и разпространението на тези болести, да се организира епидемиологичната практика и цялото общество за ограничаване на тяхното разпространение, предотвратяване на усложненията, намаляване на икономическите и социални загуби и в крайна сметка елиминиране и ликвидиране на тези заболявания
Задачи:
* Теоретично да обяснява причините за възникване, развитие и угасване на епидемичните процеси.
* Да създава и прилага ефективни методи за контрол на инфекциозните заболявания.
* Да създава ефективни методи и средства за профилактика на тези заболявания

Във връзка с това стратегията на противоепидемичната работа включва мерките насочени към обезвреждане на източника на инфекция, прекъсване на механизма на предаване на инфекцията, повишаване на невъзприемчивостта на населението към инфекциозни болести.

Тактиката на противоепидемичната работа включва конкретни мерки спрямо инфекциозно болния, контактните му лица и спрямо външната среда, в която се намира болния.

Наред с единната система за надзор на инфекциозните заболявания функционират паралелни системи за надзор на отделни инфекции - туберкулоза, СПИН и други полово предавани инфекции, грип и ОРЗ и др.

Техният надзор и контрол се извършва съгласно разработени за целта програми.

Структура на надзора на заразните болести
 Съществуващата в България структура за надзор е разработена на три нива. Вертикална е и е част от общата национална здравна информационна система.
1.Периферно ниво - това са източниците на епидемиологична информация: общопрактикуващи лекари, амбулатории за специализирана медицинска помощ по инфекциозни и паразитни болести, индивидуални и групови медицински практики, болници, медицински центрове, диспансери, лаборатории.
2.Областно ниво - това са функциониращите 28 Регионални здравни инспекции (РЗИ).
* Те събират и обработват епидемиологичната информация на областно ниво.
* Структурата на РЗИ е представена от директор, заместник директор, главен секретар и няколко дирекции:
* Дирекция АПФСО - административно, правно, финансово и стопанско обслужване.
* Дирекция ПБПЗ - профилактика на болестите и промоция на здравето.
* Дирекция МД - медицински дейности.
* Дирекция ЛИ - лабораторни изследвания.
* Дирекция ЗК - здравен контрол
* Дирекция НЗБ - надзор на заразните болести.
* Тази дирекция се състои от два отдела:
* отдел Противоепидемичен контрол (сектор "Епидемиология на инфекциозните болести" и сектор "Болнична хигиена и епидемиология")
* и отдел Медицински изследвания (сектор "Микробиология", сектор "Вирусология" и сектор "Паразитология").
3.Централно ниво - организира, планира, контролира и координира цялостната дейност по надзора. Централното ниво включва следните структури:
* Министерство на здравеопазването (министър на здравеопазването);
* Главен здравен държавен инспектор;
* Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Начело на тази структура стои директор, управлящ с директорски съвет и научен съвет.
* Следващото ниво са зам. директори и няколко отдела, по-важните за надзора са:
* Епидемиология и надзор на заразните болести (секция "Епидемиология", секция "Епидемиологичен надзор и ранно оповестяване", секция "ДДД", секция "Национален имунизационен консултативен център"), Имунизационен кабинет.
* Вирусология с няколко лаборатории:
* НРЛ Морбили, паротит, рубеола;
* НРЛ Ентеровируси;
* НРЛ Рикетсии и хламидии;
* НРЛ Хепатитни вируси;
* НРЛ ХИВ/СПИН;
* Л Херпесни и онкогенни вируси;
* НРЛ Грип и ОРЗ;
* Л Арбовируси;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превенция на инфекциозните заболявания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.