Превенции от наркомании при учениците от 5-ти до 7-ми клас


Категория на документа: Медицина


13. Заключение:

В хода на изложение на курсовата работа бяха поставени, анализирани и разрешени следните задачи:

1. представено е съвременното състояние на проблема сред учениците

2. прецизирани са дефинициите за употреба, злоупотреба и зависимост

3. поcoчени са най-общо групите психоактивни вещества, които са разпространени и се използват сред учениците

4. представено е съвременното провеждане на превенция за наркоманизъм сред учениците

Навсякъде усилията за превенцията са центрирани в групата на учениците. Отбелязва се, че тези усилия не са еднократно действие, а продължителен и постоянен процес, Част от задачите, на които е необходимо да се обърне внимание, е информираността от активен тип на преподавателския състав в тази среда, за да се изгради и мотивация към неупотреба и устойчивост на поведенските ученически стереотипи към евентуални внушения, склоняващи към употреба.Понякога резултатите не идват веднага. По-лесно могат да се отчетат фактите на редуциране на предлагането и търсенето. Значително по-трудно е да се проследи създаването на установки в човешкото поведение, които да обърнат представите на отделната личност и да изградят защитни механизми. Именно поради това и профилактиката, и превенцията са продължителни процеси и непрекъснати целенасочени усилия не само на отделните институции и организации, не само на специалисти. Не става въпрос само за механичното изграждане на специализирани структури и звена. Фактор, който все още не е достатъчно добре разгърнат в България, е причастността на обществото към проблема, разбирана като осъзната потребност, или по-скоро - като необходимост и условие за стабилност, успешност и справяне с предизвикателството.Децата се учат докато се упражняват,говорят,пеят,рисуват-обучението в превенция трябва да бъде част от активните им занимания.Така те няма да имат часове,а просто ще възприемат още нови идеи,нови упражнения и чрез повторениеще ги затвърдят.Обучението на децата става не чрез предлагането на примери,които да им докажат колко сериозни могат да бъдат нещата,а посредством създаване на правила,които е важно да не бъдат нарушавани.Това значи,че уменията трябва да бъдат придобити чрез игри,чрез повторения на различни хитринки и така да бъде дадена на децата силата на знанието,и умението да мислят за себе си. Когато се окажат в рискова ситуация без близостта на член от семейството,те трябва да могат да устояват безопасността си.Едно дете не може да бъде абсолютно защитено,но то трябва да бъде научено на това как да се защитава.Много са условията,за да може ефективно да протече процесът на възпитанието на един подрастващ ученик в превенция как да се пази от наркотици,как да ги разпознава и как да сподели ако са му предлагали да опита.Никой не може да създаде абсолютна сигурност за децата,но може да постигне много по-голяма сигурност,посредством търпеливо и последователно възпитание.Трябва да се формират умения и навици у подрастващите ученици умения и навици да разпознават и преодоляват натиска и склоняването към употреба на наркотични вещества.

Използвана литература:
1. Превантивна и корекционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. София, 2001.
2. Куценок (2004): И.Куценок, Г.Димитров. Злоупотреба и зависимост от психоактивни вещества. София,ИПС, 2004.
3. Наркотиците (1995): Наркотиците (съст. Р.Даскалов), София, 1995.
4. Как да формираме социални умения у малките ученици - Пепа Митева,София,Бургас - 2004г.
4. http://www.drugsinfo-bg.org/bg/sitemap.html
5. http://narkotici.start.bg/

Анкетна карта

1.Откъде получавате информация за наркотиците?

а) от родителите ми;

б) от приятели;

в) от интернет;

г) от училище;

д) друго - ........................

2.Що е наркотик?
а) вещество, което въздейства върху централната нервна система на човек и предизвиква привикване и зависимост;
б) естествен или синтетичен препарат - субстанция, предназначена за лечение;
в) леко обезболяващо средство.

3. Какво е екстази?
а) вид наркотик във форма на таблетки, върху които има различни рисунки - зайче, куче, танцьорка и т. н.;
б) марка цигари;
в) наркотик, приемащ се чрез смъркане.

4.Познавате ли ученици които употребяват наркотици?
а) да; б) не.

5.Бихте ли приели (опитали) вещество с наркотично действие?
(Може повече от един отговор.)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превенции от наркомании при учениците от 5-ти до 7-ми клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.