Превенции от наркомании при учениците от 5-ти до 7-ми клас


Категория на документа: МедицинаС показване на всеки един вид от последиците по-подробно ще се опитаме да покажем всички страни, които са възможни и могат да съществуват. Описали сме всички видове наркотични вещества от опиев тип, психостимуланти, халюциногенни и други. Ще запознаем учениците с действията и последиците от тях, като се опитваме да изразим ясно колко сме против използуването на тези опасни вещества.Ще се опитваме да покажем какво губи човек,заслепен от нуждата за по-голяма доза.
4. Времетраене на обучението: 60 минути
5. Място,дата,час на обучението и обхванати ученици - Превенцията ще се проведе като извънкласно занятие в аулата на училище СОУ "Христо Ботев" гр.Враца,обучението е предвидено да обхване учениците от 5 до 7 клас (общо 120 ученика) на дата 10.05.2014 от 12:30
Важно! - Присъствието на всички ученици е препоръчително и е неопходимо класните ръководители да ги информират предварително за часа,времето,мястото и целта на провеждане на срещата както и да ги придружат и настанят в залата
6. Специфични цели: вкрая на учебния час учениците да са в състояние:
1. Да могат да дефинират какво е наркотик
2. Да са запознати с видовете наркотици и тяхното приложение
3. Да знаят вредата от употребата им
4. Да се запознаят как могат да се сблъскат в ежедневието с тях и как да ги избегнат
7. Принципи на обучението:
1. Принцип на научност - основава се на обективни научни факти.Преподаване на факти свързани с видовете наркотици и тяхното приложение.
2. Принцип на нагледност - ще предоставя брошура и анкета,на която има информация за видовете наркотици и превенцията срещу тях
3. Принцип на достъпност - използване на достъпен език за съотфетната възраст и свързване на информацията от лекцията със снимков материал
8. Методи на обучение:

1. Изложение на информационния материали обяснения

2. Диалогов метод,беседа,дискусия с обсъждане

3. Раздаване на брошури и анкетна карта
9. Функция на използваните методи: Информационна
10. Средства на обучението:
1. Визуални

- предвидено е да има мултимедия и лаптоп с наличен интернет за презентиране на филма https://www.youtube.com/watch?v=GjiPIOhE1zQ > "Пропуснат живот"
- показване на снимков материал

- брошури-120 броя

- анкети-120 броя
2. Контролиращи средства - в края на часа ще сев проведе анкета
11. Предварителна подготовка на обучителя:
1. Теоретична подготовка по темата: Превенции при ученици от 5 до 7 клас за наркомании
2. Методична подготовка
-изложение на материала
-демонстрация,раздаване на брошури и снимков материал
-подготовка на брошура
-подготовка на снимков материал
-подготовка на анкетна карта

12. Ход на занятието:
1. Приветстваме учениците с Добре дошли и ги предразполагаме за предстоящото учебно занятие - 5 минути
2. Уводна част - въвеждаме учениците в темата - 5 минути
- Тя включва: Проблемната ситуация наркоманно поведение на учениците
3. Теоритична част - 20 минути
Тя вкл. Наркотик,същност,видове,употреба,злоупотреба,зависимост,причини за посягане към наркотика
4. Презентация на филма поучителния филм "Пропуснат живот" - 20 минути
https://www.youtube.com/watch?v=GjiPIOhE1zQ
5. Попълване на анкетна карта - 5 минути
6. Разискване на темата и отговаряне от учениците на въпроси като: Познавате ли хора които предлагат наркотици,Разговаряте ли с родителите си на теми, свързани с наркотиците, Бихте ли съобщили, ако разберете, че някой взима наркотик,Имате ли познати,които употребяват наркотици и са ви подтиквали да опитате - 10 минутиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превенции от наркомании при учениците от 5-ти до 7-ми клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.