Превенции от наркомании при учениците от 5-ти до 7-ми клас


Категория на документа: Медицина


* Честа употреба на веществото, свързана със затрудняване на изпълнението на основни ежедневни задължения;

* Честа употреба, водеща до опасни рискови ситуации. Възможни са битови и транспортни инциденти;

* Проблеми с органите на закона, свързани, с нарушаването на нормативните разпоредби, касаещи наркотиците;

* Нежелание за прекратяване на употребата, въпреки възникващите нови проблеми в интерперсонален и социален план, свързани с влиянието на наркотиците.

* Няма фиксирана граница между употреба и злоупотреба. Колкото по-рано се диагностицират тези явления и се приложи компетентна корелационна интервенция, толкова по-задоволителен би бил резултата.

Зависимостта (токсикомания) е болестно състояние, произтичащо от взаимодействието на организма с наркотика. Преминаването от злоупотреба в зависимост се определя от множество фактори: видът вещество; продължителност и количество на приема, възраст и личностови качества. Периодът при отделните видове дрога е различен. Различават се два вида зависимост : психическа и физическа. Психическата зависимост е по-слабо изразена, по-лесно преодолима и лечима. Но индивид с психическа зависимост лесно преминава към по-силен наркотик. Освен това и индивидуалните особености на наркоманите често правят неясна тази граница. Поведението на зависимият е насочвано от вътрешната принуда за прием на веществото. Периодично или постоянно с цел изпитване на въздействието му и преодоляване на дискомфорта /абстиненцията/, предизвикана от липсата му в организма.

Зависимостта е съчетание на физиологични, поведенчески и когнитивни разстройства. Основните симптоми на наркоман зависимост са :
1. Непреодолимо влияние на набавяне и прием на веществото. В това се изразява психическата зависимост.
2. Повишена поносимост на организма към дрогата. Това е постепенен процес, при който ефектът на еуфория се постига с приема на все по-големи количества. Толерантността строго може да се определи като намалена ефективност на дадено вещество, причинена от продължителното му присъствие в организма или от необходимостта за увеличаване на дозата, за да се получи същия ефект при продължително приемане. Толерантността към различните наркотици не е една и съща.
3. Абстинентен синдром - при внезапно спиране на постъпване на наркотичното вещество, всички механизми, създадени за да компенсират неговото присъствие започват да "работят на сухо". Резултата е появата на болезнени симптоми, които са резултат от въздържанието (абстиненция) от употребата на веществото, този комплекс от симптоми се нарича абстинентен синдром. Появява се след няколко часа след спиране на наркотика - обикновено до 24-48 часа. Характерни за него са : психическо неспокойствие, повръщане, изпотяване, напрегнатост, раздразнителност, неопределени болки по тялото, агресивност, нарушена моторика и говор, гърч и в тежки случаи - кома. Абстинентния синдром е различен при отделните наркотици. В най-тежка форма той се проявява при наркоманите от морфинов тип.
4. Трайни патологични изменения в тялото и психиката на зависимия.
5. Нарушение във социалното функциониране, качествата на преморбидната личност и здравния статус по време на патогенезата допълват и разширяват тази специфичност в протичането на болестта.
Причини за посягане към дрогата
* хаотична семейна среда, по-специално такава, в която родителите злоупотребяват с дроги или страдат от психични разстройства;
* неудачно родителство, особено при деца с труден темперамент или с поведенчески отклонения
* липса на взаимна привързаност и възпитание
Други рискови фактори са свързани със социализацията на децата извън дома и по-специално в училище, сред връстниците и в общността:
* неуместен срам и стеснителност и агресивно поведение в клас;
* провали в училище;
* слаби социални умения за справяне;
* свързване с връстници с девиантно поведение;
* получаване на одобрение за употребата на дроги в училище, от връстниците и от обществената среда.
Други причини за посягане към дрогата са:
1. Любопитство. Има данни за случаи за употребата на хероин на 11-годишна възраст при обща тенденция за страната възрастта на първата употреба на такъв вид дрога да спадне на 13-14 години.
2. Желание към принадлежност към определена група. Дрогата се превръща в нещо като пропуск за някои тинейджърски общества.
3. Стремеж към независимост. Какво ли не прави в много случай юношата, за да демонстрира, че е пораснал и не желае да се съобразява с порядките.
4. Страст за нови удоволствия. В този случай рисковете засилват желанието да бъде направена крачка към дрогата.
5. Очакване за постигане на по-добри постижения - при употребата на някои стимуланти и халюцигени.
6. Потребност за отпускане и пълен покой - опиати, сънотворни и транквилизатори.
7. Опит за бягство от реалността. Понякога се явява като модел за спасение от невъзможността за приспособяване или липсата на съчувствие и самочувствие.
3. Основна цел,задачии стратегия:
Основна цели
Превенция при ученици от 5 до 7 клас за наркомании - прилагане на ефективен модел за превенция на употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора посредством въвеждане на широкообхватна и цялостна учебна програма по здравно образование в училищата и разгръщане на превантивни дейности в местната общност.
Задачи:
1. Възпитателна.
2. Образователна.
3. Развиваща.
Образователната задача на проекта е изброяване и поясняване на причините за пристрастяване и описване на основните групи психоактивни вещества - халюциногенни, опиати и др.
Стратегия:
1. От икономическа гледна точка наркоманите водят до загуби, като за тях се изразходват много средства необходими за лечението им.
2. От гледна точка на обществото, те се опасни и склонни към престъпления.
3. Нарушаване на семейството и семейните ценности.
4. Неработоспособни - в това число влиза и липсата на приятелска среда освен работната.
5. Високата смъртност, която води до демографски и икономически загуби, същото е причина да се опитване да настроим учениците негативно към всички видове наркотични вещества.
6. Лесното повлияване на и над други хора е може би главната причина за темата на този проект.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превенции от наркомании при учениците от 5-ти до 7-ми клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.