Превенции от наркомании при учениците от 5-ти до 7-ми клас


Категория на документа: Медицина


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Увод.Проблемната ситуация наркоманно поведение на учениците...................................................................................................................2
2. Изложение..................................................................................................................3
2.1 Наркотик - същност,видове............................................................................................3
2.2 Понятията-употреба,злоупотреба,зависимост,абстинентен синдром........................4
2.3 Причини за посягане към дрогата...................................................................................7
3. Основна цел,задачи и стратегия..............................................................................................8
4. Времетраене на обучението............................................................................................9
5. Място,дата,час на обучението и брой обхванати ученици..............................................................................................................................9
6. Специфични цели.................................................................................................................9
7. Принципи на обучението........................................................................................................................9
8. Методи на обучение.........................................................................................................9
9. Функция на използваните методи....................................................................................10
10. Средства на обучението......................................................................................................................10
11. Предварителна подготовка на обучителя.....................................................................10
12. Ход на занятието.............................................................................................................10
13. Заключение................................................................................................................11
14. Използваналитература........................................................................................13
15 Приложения - анкетна карта,снимков материал,брошура..............14

1. Увод

Проблемната ситуация наркоманно поведение на учениците

Наркотиците са едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Те са част от цивилизацията, културата и митовете, и присъстват в живота ни, независимо дали приемаме съществуването им или не. Наркотиците "проникват" навсякъде и никой, независимо от социалния си статус, образование, материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсък с тях. Многомилионната армия на консуматорите на дрога непрекъснато расте и което е по-страшно, непрекъснато се подмладяваНаркотиците непрекъснато се обновяват. Веднага след забраната на определен наркотик се появява нов.Така наречените дизайнерски наркотици са вещества, създадени чрез модифициране на съществуваща химическа структура с цел заобикаляне на мерките за контрол на наркотиците и засилване на ефекта на веществото. Създадените нови субстанции са извън списъка на забранените вещества и по силата на това, стават законна дрога. Така е възможно и някои млади хора използват дори наркотици, до които има свободен достъп. Тези вещества се продават законно в интернет и в различни магазини. Проблемът със злоупотребата с наркотици е изключително сериозен, но не трябва да забравяме и да ползваме срещу него информацията и знанието, превенцията и лечението. Средата, където тийнейджърите започват да изграждат първите си знания за наркотиците, това е в училището, при контакт със своите приятели там. Училището е най-честото място, откъдето младият човек осъществява първия си допир с дрогата. Като се има предвид средата, в която се стига до първия контакт с наркотици, това се отнася и до самите разпространители. Учители се оплакват, че много често дилърите на дрога продавали направо в двора на училището. Много често се случва дилърите да са и ученици от същото училище. Най-често срещания начин, по който може да се стигне до употреба, е от приятел. Обикновено приятел, който има контакт с разпространители, предлага наркотика, като по този начин търси компания. Другият често срещан вариант за предложение, е от по-голям ученик от същото училище. След алкохола и цигарите, продукта, който е обект на внимание е марихуаната. И това внимание бива предизвикано съзнателно от разпространителите на дрога или от ваш приятел, който вече е зарибен от разпространител. Постепенно се засилва интереса на младите хора и когато те вече свикнат с лекия наркотик, често посягат и на по-твърд, което води до непоправими последици. Още в предучилищната възраст на децата започва изграждането на отношения на доверие и взаимно зачитане, толкова важни във възрастта на пубертета. Необходимо е да помним, че отношението към някои модели на рисково поведение, като употребата на цигари и алкохол, се формира както от думите ни, така и от нашите постъпки.Началната училищна възраст е времето за първите разговори за рисковете от употреба на наркотици. Трябва да помним и характерното за тази възраст желание на детето да утвърди себе си като самостоятелна личност. Децата в тази възраст е трудно да оценяват сами последствията от своите постъпки. За тях е по-важно това което се случва "тук и сега". Въпреки това, те осъзнават необходимостта от правила и приемат ограничения. Подрсатващите са лесно податливи на разнопосочни влияния, склонни са към рисково поведение. Личността се развива изключително бързо, понякога взривно, с резки промени на емоционалните нагласи - от добра оценка за себе си, за семейството, за приятелския кръг и за училището, младежите потъват в несигурност, съмнения и напрежение.

2. Изложение

Наркотик - същност,видове
Думата "наркотик" има гръцки произход и означава вещество, което предизвиква вцепенение, наркоза, т.е. безсъзнание или сън. Синоним на наркотик е думата дрога, което от френски означава прахообразно лекарство. Наркотиците са психоактивни вещества, влияещи върху психиката.Приети в организма предизвикват състояние на зависимост и имат стимулиращо или депресивно въздействие върху Централната Нервна Система, причинявайки въздействия върху съзнанието и психиката, предизвикват халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятието и настроението, както и други въздействия върху човешкия организъм.Познати са различни класификации на психоактивните вещества. Една от тях ги дели най-общо на 3 основни групи: депресанти; стимуланти; халюциногенни. Друга фармакологична класификация сочи няколко групи според вид на използваните психотропни субстанции:
1. Сезативно - сънотворни средства (депресанти) /бензодиазепини барбитурати, фенобрбитал, рохипнол, халцион, диазепам, лексотан/;
2. Опиоидни аналгетици /алкалоиди на опия, морфин, хероин, кодеин, петидин, тилидин, метадон и др./;
3. Психостимуланти /амфетамин, екстази, никотин, кокаин, кхат, кофеин, крек, тютюн/;
4. Халюциногенни (психозомиметици)/LCD - 25, МЛК - 31, мескалин, пейот, псилоцибин, фенциклидин/;
5. Инхалацонни средства /обши анестетици, индустриални разтворители, аерозолни пропеланти/;
6. Канабиноиди - производни на индийски коноп (марихуана, хашиш, хашишово масло).

Понятията-употреба,злоупотреба,зависимост,абстинентен синдром

В наркологичната практика при изследване и решаване на проблемите , свързани с използването на психоактивни вещества са валидни три основни понятия : употреба, злоупотреба и зависимост.
Употребата (лат. usus ) означава приемането на психоактивното вещество в неголямо количество за определен период от време. Мотивът да се прибегне към дрогата в повечето случаи е свързан с любопитство, подражание и забавление. В психиатричната литература се описват 5 вида употреба :
1. Експериментална - тя се ограничава с един - два опита. Целта е да се изживее въздействието на психоактивното вещество. Погрешно е схващането, че лица, опитали дрога са наркомани;
2. Условно - ситуационна - при определени обстоятелства и повод се приема неголямо количество дрога. При сходни условия приемът може да се повтори;
3. Социално - реакционна - свързана е с осигуряване на развлечения и приятни изживявания главно в референтната група;
4. Интензифицирана - относително често приемане на дрога с цел по-голяма адаптация към стреса;
5. Компулсивна употреба - силно, неконтролируемо желание за употреба. Налице е завишен интерес към дрогите и наркоманното поведение. Има реален риск към злоупотреба и зависимост.
При употреба на психоактивни вещества не се налага специализирано лечение. Нужни са разговори с цел разясняване на съществуващия риск за развиване на наркоманна болест.
Злоупотреба с вещества (substance abuse) включва използване на всякакви химикали за модифициране на настроението и поведението по начин, който се различава от социално одобрените терапевтични и възстановителни практики. В процеса на привикване към веществото злоупотребата се превръща в предстадий на пристрастяването. По правило всяко психоактивно вещество може да доведе до злоупотреба. Тя се поддава на корекция понякога и без лекарска помощ. Най-често детерминиращи фактори за проява на злоупотреба са невротичните нагласи, конфликтите. и състоянието на психическо напрежение.
Злоупотребата е еквивалент на "вредна употреба", вредата е биологична, психологическа и социална, акцентира се върху разстройството на здравето и социалното функциониране на личността. В поведенчески план се наблюдава дезадаптация и дезорганизация, като индикаторите за това могат да се проявят във всеки момент в рамките на едногодишен период. Тези признаци са следните :
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превенции от наркомании при учениците от 5-ти до 7-ми клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.