Предизвикателства на хроничните заболявания. ХИВ инфекцията: от „смъртна присъда” до хронично заболяване – медицински и социален феномен


Категория на документа: Медицина


Г. Други проблеми, срещани от пациентите по време на амбулаторните посещения................................................................43
1.3. Необходими условия според пациентите за подобряване на медицинското обслужване в специализирания център за лечение на ХИВ/СПИН в град София.......................................................................45
2. Медицинско обслужване извън специализирания център за лечение на ХИВ/СПИН .....................................................................................................46
А. Нарушаване конфиденциалността на пациента, неопазване тайната на заболяването.................................................................................52
Б. Проява на дикриминиращо отношение от страна на медицинските лица.....................................................................................................54
В. Липса на медицинска компетентност в сферата на ХИВ/СПИН извън специализирания център за лечение ......................................56

IV. Анализ на отговорите на въпросите, свързани с подкрепящата среда..............58
1. Предизвикателства пред пациентите при научаване на диагнозата...........59
2. Споделяне за ХИВ статуса с хората от най-близкото обкръжение и получаване на подкрепа от тяхна страна...........................................................60
3. Групи за самопомощ на хора, живеещи с ХИВ................................................66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................70
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ..............................................................................................71
I. Отношението лекар-пациент.................................................................................71
II. Амбулаторни посещения - материална база.......................................................72
III. Амбулаторни посещения - честота и организация.............................................73
IV. Комплексен подход към лечението на ХИВ........................................................74
V. Подкрепяща социална среда..................................................................................77
БИБЛИОГРАФИЯ...........................................................................................................80
ПРИЛОЖЕНИЕ................................................................................................................84
АНКЕТНА КАРТА

ВЪВЕДЕНИЕ

Според Световната здравна организация хронично заболяване е всеки здравен проблем, който изисква мениджмънт за продължителен период от време - от няколко години до десетилетия. Обикновено хроничните заболявания се характеризират с бавно прогресиране.

За целите на настоящата дипломна работа е важно да се направи разграничение между неинфекциозните и инфекциозните хронични заболявания.

Глобална тенденция през последните десетилетия е нарастване честотата на хроничните неинфекциозни заболявания, като сърдечносъдовите заболявания, злокачествените заболявания, хроничните респираторни заболявания и диабетът са водещата причина за смъртността в световен мащаб, отговорни според Световната здравна организация за 60% от смъртните случай по света. Това са заболявания, чиято етиология се крие основно в нездравословния начин на живот (нерационално хранене, двигателен инактивитет, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол) и излагането на хроничен психоемоционален стрес. Тенденцията на демографско застаряване на населението също допринася за увеличаване на дела на тези заболявания. Счита се, че само ако човек води по-здравословен начин на живот, голяма част от тези заболявания могат да бъдат предотвратени. (42)

Хроничните инфекциозни заболявания за разлика от неинфекциозните се причиняват от инфекциозен агент и могат да бъдат предавани от човек на човек. Инфекциозните хронични заболявания включват ХИВ инфекцията, туберкулозата, хроничния хепатит В и С и др. Тези заболявания са на 100% предотвратими и към тях като цяло нямат отношение гореизброените фактори като нездравословен начин на живот (с някои изключения, като при туберкулозата например тютюнопушенето прави човек по-податлив към инфектиране) и демографско застаряване на населението. Основно отношение тук има индивидуалното поведение на човек и доколко то е рисково за съответната инфекция, предвид начините й на предаване, като някои групи са по-уязвими от други спрямо определени инфекции.

Без значение дали хроничните заболявания са с инфекциозен или неинфекциозен характер те поставят редица предизвикателства както пред отделния пациент и неговите близки, така и пред медицинските специалисти, полагащи грижи за заболяването, и пред здравните и социални системи, като изискват осигуряването и предоставянето на дългосрочни и ресурсоемки грижи и услуги.

ХИВ инфекцията като хронично инфекциозно заболяване съчетава в себе си пълния спектър класически предизвикателства на хроничната болест в комбинация със специфичните за нея стигма и дискриминация, придружаващи заболяването още от самото зараждане на епидемията от ХИВ. Именно предизвикателствата, които ХИВ инфекцията поставя през пациента, в тяхната комплексност и сложност, са обект на изследване в настоящата дипломна работа.

ГЛАВА ПЪРВА

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

I. История на заболяването

За начало на епидемията от СПИН се приема 1981 г., когато лекари от САЩ започват да забелязват серия от прояви на необичайни инфекциозни заболявания сред гей мъжете в Лос Анжелис, Сан Франциско, Ню Йорк и други големи градове в страната. Преди това тези заболявания са били констатирани изключително рядко и то най-вече при хора със силно нарушена дейност на имунната система. Измежду най-застрашаващите живота са пневмоцистната пневмония и саркома на Капоши. В допълнение са забелязани и множество случаи на силно изразени гъбични, бактериални, вирусни, протозойни инфекции, както и тумори сред гей мъжете в посочените градове. Особено често лекарите се натъкват на генерализирана лимфаденопатия при хора в иначе добро здравословно състояние. Още повече, голяма част от тези хора остават здрави през следващите месеци, дори години, но в последствие рязко развиват гореопоменатите заболявания. (25)

За първи път тази информация е публикувана на 5 юни 1981 г. в Morbidity and Mortality Weekly Report - американският бюлетин за лекари, издаван от Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC1). (33)

По това време все още не е ясно какво причинява тези необичайни състояния и дали става въпрос за нова болест, която може да бъде предавана. Тъй като не са докладвани случай сред хора извън гей общността, в началото се приема, че болестта засяга единствено мъжете с хомосексуална ориентация. (8, 10)

В края на 1981 г. лекарите вече свързват необичайните инфекциозни заболявания, т. нар. "опортюнистични инфекции" (от англ. take opportunity - възползвам се) с определено увреждане на имунната система. Става ясно, че болестта засяга и други групи от населението с първите докладвани случаи сред инжекционно употребяващите наркотици. (27) Появяват се съобщения и за първите случаи извън пределите на САЩ - в Обединеното кралство. (19)

През 1982 г. Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ обявяват, че в страната има епидемия, която те наричат СПИН - Синдром на придобита имунна недостатъчност (англ. AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome). (29) Още повече, регистрираните случаи, като че се удвояват на всеки шест месеца. (14) Категорично става ясно, че това не е "гей-болест", като наред със случаите сред инжекционно употребяващите наркотици, са докладвани и случаи сред хемофилици (31), деца (32, 34) и жени. (30)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предизвикателства на хроничните заболявания. ХИВ инфекцията: от „смъртна присъда” до хронично заболяване – медицински и социален феномен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.