Особености на перитонеума


Категория на документа: Медицина


Особености на перитонеума
При мезо- и интраперитонеалните органи се явява външна обвивка (сероза)
Има шестслоен анатомичен строеж (в най-дълбокия се намират кръвоносните съдове)
Способност да отделя течности (ексудати, трансудати)
Бактерицидни качества на отделените секрети
Способност да слепва и да образува сраствания
Закон на Stoks - в случай на възпаление на перитонеума цялата гладка мускулатура под него изпада в пареза!
Перитонит
Локален (ограничен)
Напреднал
Дифузен
Тотален - при засягане на всички области от коремната кухина (от диафрагмата до тазовото дъно)
Разликата между дифузен и тотален перитонит е въпрос на степен на развитие на болестта!!!

Поставяне на диагноза "Остър хирургичен корем"
- Болка
- Горно-диспептичен синдром
- Синдром на нарушем стомашно-чревен пасаж
Общи симптоми - повишена температура, разлика между аксиларна и ректална t0, ускорен пулс, хипотония, адинамия, прояви на интоксикация
 Физикални признаци, установени при прегледа
 Параклинични и инструментални изследвания

Коремна болка
Голямо разнообразие по отношение локализация, интензитет, продължителност
Прогресираща - при възпалителни заболявания
Кинжална - при перфоративни перитонити на органи със силно химично съдържимо
Коликообразна - при механични пречки в различните отдели на ГИТ
Може да изчезне внезапно - деволвация или дезинвагинация на черво, дезинкарцерация на все още непроменен участък
Болка и поза на болния
Поза "молещ се мохамеданин" - при остър панкреатит

Горно-диспептичен синдром
- Гадене, повръщане, соматично, рефлекторно - дължи са силно дразнене, токсично - многократни повръщания без облекчение; дължи се предимно на интоксикация; механично - резултат от стоп в определен сегмент от ГИТ; поява на антиперисталтика; Miserere - повръщане на чревно съдържимо

Нарушения в стомашно-чревния пасаж
Еднократното пускане на газове или еднократната дефекация не означават, че няма нарушения в пасажа!
При перитонит червата са паретични - чревното съдържимо се разлага от бактериите отделят се газове коремът се подува липсва флатуленция нарушава се пропускливостта на чревната стена контаминация на коремната кухина
Токсична диария - изхождане на редки, зловонни фекални маси, примесени със сфацели лигавица

Статус на болен с остър хирургичен корем
Оглед
Facies Hippocratica - бледа кожа, изострени черти, халонирани очи
Зачервена и топла кожа при фебрилитет
Хеморагични промени при остър панкреатит
Обложен език, foetor ex ore
Ниво на корема
- Хлътнал като лодка и твърд като дъска
- Над нивото на гръдния кош при чревна пареза и/или стоп в пасажа
Аускултация на корема
- "гробна тишина в корема" - перфоративен перитонит
- Процеждаща се, куркаща или усилена перисталтика - при механични илеусиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на перитонеума 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.