Основни заплахи за оцеляване в зимни условия


Категория на документа: Медицина
КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина: Долекарска помощ

Тема: Основни заплахи за оцеляването при зимни условия

Разработил: Проверил:
Катя Божидарова Тошева ..................................
Фак. № 09092089 ( подпис)

д-р. Кр. Иванов

Варна
2014

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ............................................................................................................................................. 3

ПЪРВА ГЛАВА: ЗАПЛАХИ
1. Измръзване ............................................................................................................................... 4
1.1 За да избегнете измръзване .................................................................................................. 4

2. Окопна болест на краката ..................................................................................................... 5
2.1 За да избегнете окопно болест на краката ....................................................................... 5

3. Слънчево изгаряне .................................................................................................................... 6
3.1 За да се предпазите от слънчево изгаряне ......................................................................... 6

4. Снежна слепота ...................................................................................................................... 6
4.1 За да се предпазите от снежна слепота ............................................................................ 7

5. Обезводняван ............................................................................................................................ 7
5.1 За да се предпазите от обезводняване ................................................................................ 7

6. Отравяне с въглероден окис ................................................................................................... 7
6.1 За да се предпазите от отравяне с въглероден окис ......................................................... 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................ 8

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................... 9

УВОД

Оцеляването при зимни условия във големите географски ширини и местностите с голяма надморска височина има своите характерни особенности. С падането на температурите под точката на замръзване на водата и задържането им там за един по-продължителен период от време, човешкото тяло и разум се подлагат на голям стрес. Разбирането на основите на зимното оцеляване ще ви даде по-добър шанс да оцелеете в тези условия, които неслучайно се смятат за едни от най-безмилостните.
Понеже границата между живота и смъртта е много тънка при ниски температури, всеки един физически проблем, с който се сблъскате, ще бъде значително подсилен. Тайната на оцеляването в зимни условия се крие в превенцията на заболяванията и нараняванията, тъй като вашето физическо здраве е решаващо за това, да измъкнете жив себе си и останалите членове от вашата група.
Уврежданията, които студът предизвиква, основно се дължат на липсата на адекватна изолация или липсата на подходяща екипировка и материали. Особенно внимание трябва да се обърне на дрехите, които носите; на подслона, който сте взели със себе си или смятате да построите; на храната и водата, която консумирате; и на специфичните свойства на снега и леда.
Въпреки, че в зимни условия има много заплахи за вашето здраве, следващите шест са посочени като най-сериозни и с които има най-голяма вероятност да се сблъскате при едно зимно оцеляване. Изучаването им ще увеличи познанията ви за оцеляването през зимата и дори може да ви спаси живота.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни заплахи за оцеляване в зимни условия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.