Основни нарушения на речта


Категория на документа: Медицина


ОСНОВНИ НАРУШЕНИЯ НА РЕЧТА

Категория
Дефиниция
Видове
Причини за поява
Симптоми
Засегнати области
Дислалия
- нарушение на звукопроизношението;
- нормална слухова функция;
- запазена инервация на речевия апарат.


1) функционална дислалия

а) акустико-фонематична

б) артикулационно-фонематичната

в) артикулационно-фонетична

2) органична (механична) дислалия

Капацизъм, ротацизъм, ламбдацизъм, гамацизъм и др.


Неправилно усвоени навици в онтогенетичното развитие на индивида, фиксирани в устойчиви дефекти; соматична астенизация на детето; леки мозъчни поражения с локално значение; при нарушение в развитието на фонематичния слух; неблагоприятно културно и речево обкръжение на детето, копиране на неправилна реч и др.

Слабости в сензорното ниво на възприемащите речеви подсистеми

Трудности за подбиране на нужните фонеми по артикулационните им признаци

Неправилно усвоени и затвърдени артикулационни навици
Неправилно, неточно произношение на фонемите, заместване на едни фонеми с други, пропуски на фонеми

Сензорни и моторни дисфункции (често комбинирани). Сензорните нарушения по-често водят до смесването и взаимозаменянето на фонемите (напр. К и Г, Б и П). Моторната дислалия се проявява като неправилно артикулиране на фонемите.

Трудности в разпознаването, диференцирането и обобщаването на акустичните параметри на фонемите

Заменяне на речевите звукове с избор на по-елементарна артикулация или неустойчиво произнасяне на фонемите.

Акустични промени на звуковете, пропуски на фонеми, замяната им с други звукове (напр. Р и Л)

Главно на фонетичната страна на езика, страда и прозодиката

Недоразвитие на фонематичния слух

Добре развит фонематичен слух, но незавършен механизъм за артикулиране на фонемите

Анатомични нарушения на говорния апарат (зъби и челюсти, език, устни, небце)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни нарушения на речта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.