Организиране и изкуствено осеменяване в овцеферма с 400 броя овце майки


Категория на документа: МедицинаТракийски университет
Аграрен факултет
Стара Загора

СЕМИНАР

Тема: Организиране изкуствено осеменяване в овцеферма с 400 бр. овце майки ( млечно направление)

Организация на изкуствено осеменяване

Изкуственото осеменяване у нас е голямо мероприятие със следните основни задачи: подобряване съкратени срокове на породността, повишаване на продуктивността и намаляване безплодието на селскостопанските животни. За успешното реализиране на тези много важни задачи решаващо значение има организацията на изкуственото осеменяване: подбор, хранене, гледане, полово използване на разплодниците и организация на работата в звената на системата по провеждане на изкуствено осеменяване.

Организацията на изкуственото осеменяване започва с избор и преценяване на разплодниците:
Ролята на мъжките животни в развъдно-подобрителните работи поради това, че остават много голям брой потомци е много по-голяма от тази на женските животни. Най-добрия метод за предаване на ценните генетични качества на кочовете върху най-голям брой приплоди за постигане на желания селекционен ефект е изкуственото осеменяване. По този метод с един коч може да се осеменят от 300 до 500 овце срещу 30-40 при естествено покриване.

Подготовка на кочовете за изкуствено осеменяване

Кочовете трябва да са целогодишно в разплодна кондиция. Важен фактор за осигуряване на висококачествена сперма освен правилното хранене и отглеждане на разплодниците е и правилната им разработка като спермодарители. През подготвителния период е необходимо да се получат 15-20 еякулата с това се цели изграждане на положителни полови рефлекси. Да се изхвърлят застарелите и лошо качествени спермотозоиди, да се повиши интензивността на секреция от допълнителните полови жлези.

Полов режим на кочовете

Той зависи от възрастта на разплодника. Желателно е възрастта му да не е под 18 месеца, за да може да се получават по 2 еякулата дневно 5 пъти седмично. Кочове над 24 месечна възраст могат да дават до 3-4 еякулата дневно 6 пъти в седмицата. Еякулатите се получават сутрин 2 през 15 минути, другите 2 след 10 часа. Тази схема дава възможност да се отделят 4-5 мл сперма с висока концентрация на сперматозоидите. През интензивния период на всеки разплодник се полага 1 ден почивка на всеки 4 дни. През горещите дни кочовете трябва да се държат в хладни помещения, като дневно им се осигурява 3-4 часа движение. При липсата на движение кръвообръщението в семенниците е недостатъчно, което води до нарушаване обменните процеси в тестисите и влошава качеството на спермата.

Кочове пробници

Организацията на работа през случния период рано сутрин започва с откриването на размърляните овце от кочовете пробници. През периода на подготовката им се осигурява всекидневно движение, наред с пашата им се придоставя 600-800 смеска. За да не покрият размърляните овце им се превързват престилки. Престилките редовно се перат и дезинфекцират. На 50-60 овце се предвижда 1 пробник.

Подготовка на овцете

Здравословното и телесно състояние на овцете е от голямо значение за добрите резултати в случната кампания. Когато животните са слаби изтощени случната кампания може да се удължи значително над 45 дни.
Висок е процентът и на повторките . С предварителната подготовка на овцете се цели организмът на животните да бъде доведен до такова физиологично състояние, че още в началото на случната кампания всички овце да се размърлят. Това е и гаранция, че половият им апарат ще функционира нормално. Установено е , че изтощените овце могат да отделят пълноценни яйцеклетки, но лошите резултати и ниската плодовитост при тях се дължи най-вече на загиването на зародишите. Най-вероятно причината за това е повишената киселинност в половия апарат на овцете, водеща до нарушаване нормалното развитие на зиготите. През периода преди случната кампания храненето да се увеличи, за да се подобри телесното състояние на овцете. Като се има в предвид само тези, които се нуждаят от такова подхранване. Овцете, които ще се осеменяват трябва предварително да бъдат пресушение.

Откриване на еструс

Открива се от кочовете пробници като животните, които позволяват да бъдат заскочени, се заделят в отделно помещение. Еструса продължава от 24 -36 часа. Осеменяването се извърша от техник осеменител двукратно в еструс, като първото осеменяване се прави сутрин, а второто вечер 10-12 часа след първото. Дозата за изкуствено осеменяване на овца е 0.2 куб.см. със 80 млн.спераматозоиди, дзвиски 0.4 куб.см. със 160 млн. сперматозоиди на дълбочина 1-2 см. Случната кампания продължава 40 дни, за да се осеменят и повторките тези овце, които не са се заплодили при първо осеменяване. При не заплодените и след 2 те осеменявания и тези с ранна ембрионална смъртност се пускат 1-2 коча пробници, за да ги заплодят по естествен път.

Във фермата ни имаме 400 бр. овце майки (млечното направление). От тях 300 са за мляко, а останалите 100 подлежат на брак, но преди да ги бракуваме трябва да им вземем по още едно агне. За да постигнем тази цел трябва да бъдат пресушени 1 месец преди заплождане, за да получим едновременно оагване трябва да синхронизираме еструса на тази група. Групата се отделя от мъжките животни на 28 януари. За синхронизацията на еструс ще използваме ушни импланти съдържащи Мелатонин. Които ще се имплантира на 4 февруари. Имплантите престояват 35 дни и ги вадим. На 11 март вкарваме кочовете в групата, а пика на чифтосване е от 1 до 15 април. Това ни дава възможност да получим агнета на 9 септември, които ще отбием на 60 ден. Това го правим от икономическа гледна точка.

Доим на 1 март. За да постигнем това трябва да преценим кога ще заплождаме и кога ще се раждат агнетата. За да отбием агнетата трябва да бозаят 60 дни, след което ги отбиваме. За да получим агнета по едно и също време трябва да синхронизираме еструса при овцете. За тази цел ще използваме тампони напоени с Прогестерон, този метод се нарича Chrono-gest. Преди да поставим тампоните овцете трябва да са пресушени най-малко преди 20 дни. Тампоните престояват 14 дни. След като ги извадим инжектираме СЖК. Овцете се размърлят 24-48 часа след инжектирането.

Овцете се вкарват в помещението определено за осеменителна зала, или една по една или на групи по 10-12 овце. Тези овце са предварително изпробвани за размърляност и ги маркираме с ушни марки или се бележат с боя.

Лицето, което извършва осеменяването може да бъде право или да седне върху ниско столче или непосредствено до прозореца на помещението. От дясната страна на осеменителя се поставя масичка, на която се нареждат инструментите за осеменяване (човковиден вагиноразширител, пинцет, нарязани лигнинови парчета, потопени предварително в парафин или олио). Овцете се вкарват една по една, като се улавят от двама помощници. Фиксирането на овцете става по 2 начина: в специални дървени станоци , без станок или в залите за машинно доене. При втория начин фиксирането на овцата се извършва така: единия от помощниците пристиска между краката си врата на овцата и фиксира главата. След това захваща с двете си ръце отдолу в областта на вимето и повдига задницата на овцата на необходимата височина към осеменителя. Вторият помощник хваща опашката на овцата и я държи нагоре и малко в страни. Осеменителят взема потопените с течен парафин и лигнинови парчета и с тях омазва добре предварително очистен и затоплен вагиноразширител, а после със същите парчета избърсва вулвата на овцата. Не бива с едно и също парче да се изчистват 2 овце. След това в затворено състояние вагиноразширителя се вкарва дълбоко във влагалището като се държи и разтваря с лявата ръка. Дръжката на вагиноразширителя се извива бавно от странично ляво до отвесно долу положение. При това извиване се следи шийката на матката, за да се установи дали овцата е разпасана и да се изключат възпалителните процеси.

След направеното оглеждане и изчистване на влагалището на шийката на матката осеменителя пристъпва към осеменяване. Внимателно се вкарва върхът на пипетата или пистолета около 0.5 до 1.5 см в маточната шийка. Вагиноразширителя се задържа разтворен след слабо издърпване на пипетата се впръсква отмереното количество. Дозата за една овца е 0.2 мл разредена сперма.

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организиране и изкуствено осеменяване в овцеферма с 400 броя овце майки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.