Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства


Категория на документа: Медицина


Медицински университет
`Проф. Д-р Параскев Стоянов`
Гр. Варна

Курсова работа
по
Психиатрия

Тема: Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства.

Предал: Силвия Григорова Владимирова
Специалност: Медицинска сестра
Факултетен №: 36009033
Неврозите са психогенни по произход непсихотични функционални разстройства на нервната система, без да има груби нарушения в отразителната дейност и поведението. Имат обратим характер, защото не се дължат на органично изследване на нервната система и могат напълно да изчезнат. Причиняват са от психична преумора, пренапрежение, остри психотравми, емоционален шок (като след загуба на близък човек), конфликти или от подтискане на някакви желания (като гняв).
Неврозите в детска възраст не се отличават от неврозите в зрялата възраст, но те имат своите характерни особености поради незавършената организация на реактивността на детсия организъм. Особеностите на тази реакттивност са: по-бърза динамика, промени в ендокринната система, промени в процесите на вегетативната нервна систама, ранно възникване на невротичен срив и други.
Павлов изучава механизмите за възникване на неврозите. Става въпрос за три основни механизма за получаване на срив на висшата нервна дейност:
> пренапрежение на процеса на възбуждане;
> пренапрежение на процеса на задържане;
> сблъскване на двата процеса;
Основните форми на неврозата, които са характерни за възрастните и за по-големите деца са:
> неврастения;
> натраплива невроза;
> хистерия;
> страхово-хипохондрична невроза;
Неврозите могат да бъдат още и моносимптомни, които са характерни за детската възраст:
> органни неврози (главоболие, нервно безапетитие);
> неврози с говорни нарушения (заекване);
> неврози с двигателни нарушения (тикове);

Неврастения
Това е най-разпространената невроза. Изразява се в неустойчивост на нервните функции. Има нарушение на равновесието между задръжните и възбудните процеси в кората на главния мозък.
Заболяването започва постепенно и незабелязано. Проявява се най-вече с повишена възбудимост, раздразнителност и лесна истощаване. Болните са избухливи. Не понасят болка, шум и ярка светлина. Оплакват се от шум в ушите и световъртеж. Наблюдава се още пребледняване или зачервяване на лицето, треперене на ръцете и обилна пот. Характерно е още и разстройството на съня.
Неврастенията има три форми:
> хиперстенна форма - характеризира се с преобладаване на възбудни симптоми. Болните са избухливи, нетърпеливи и емоционално неустойчиви. Страдат от безсъние, защото заспиват трудно. Сънят им е прекъсващ и повърхностен. Оплакват се от стегащо главоболие. Тези болни са с намалена работоспособност, повишена уморяемост и разсеяност. Всички тези оплаквания могат да доведат до лошо самочувствие, неотпочиналост, чувство на разбитост, т. е. чувство на психичен дискомфорт;
> хипостенна форма - разглежда се като по-тежко увреждане на възбудните процеси. Развива се още в самото начало на болестта. Дразнителите от околната среда се оказват свръхсилни за нервните клетки. Клинично се изразява с голяма уморяемост и отпадналост с говорна, двигателна и емоционална потиснатост. Болните изпитват постоянно и тъпо главоболие. Вниманието и паметта им со отслабени. Болните заспиват лесно, но имат колеблив сън с кошмари.
> смесена форма - характеризира се със симптоми от хиперстенната и хипостенната форма.
Децата също могат да боледуват от неврастения. Обикновено се оплакват от главоболие, безапетитие, тежест в главата и лош сън. Децата заспиват трудно. Имат неспокоен сън, затова сутринта са изморени и недоспали.

Натраплива невроза
Натрапливата невроза е болестно състояние, което се характеризира с абсурдни и нелепи по съдържание изживявания.
Клинично се изразява с възникване на множество натрапливости като: мисли, действия, спомени, представи и други. Болните съзнават тяхната нелепост и безмисленост, но не могат да се освободят от тях. Общото на всички натрапливости е постоянството, повторяемостта и невъзможността болния да се освободи от тях. Важно качество на натрапливостта е усещането на отчужденост от личността на болния.
От натрапливостите най-често се срещат натрапливите страхове. Наричат се фобии. Те могат да са най-различни. Някои от тях са:
> клаустрофобия (страх от малки затворени пространства);
> зоофобия (страх от животни, като змии, плъхове, буболечки и други);
> оксифобия (страх от болести);
> хипсофобия (страх от височини);
> планатофобия (страх от смъртта) и много други.
При децата също се среща натрапливата невроза. Наблюдава се у деца, при които мисловната дейност преобладава над емоциите непосредствените възприятия. Те живеят повече с мислите си отколкото с реалните явления около тях. Често губят чувство за реалността. При децата особено чести са натрапливите страхове от животни, предмети и обстоятелства. Особена форма на страх, като болестно явление е т. нар. нощен страх. Децата внезапно се стряскат и изкрещяват от уплаха. Очите им са широко отворени, а зениците са разширени. След като отмине кризата детето заспива.

Хистерия
При хистерията преобладават подкоровите и емоционални функции над тези на мозъчната кора и мисловната дейност. Хистерията може да наподобява друго заболяване. Среща се повече при жените. Хистерията се характеризира с гърчови припадъци, които са психогенни. Припадъците се развиват след остра психична травма, без загуба на съзнание, непроизволни движения. Съзнанието не е променено.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.