Невропсихологично изследване


Категория на документа: МедицинаКУРСОВА РАБОТА
ПО

ДИСЦИПЛИНАТА "СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА СПОСОБНОСТТА ЗА УЧЕНЕ"

НЕВРОПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕ В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЗА ДИСЛЕКСИЯ

Изготвил:Теодора Данаилова Костова
Магистратура "Детско-юношеска и училищна психология"
Софийски Университет "Свети Климент Охридски"

Изследвани са две деца - момичета-близначки на 9г и 3м., ученички в 3-ти клас на Столичното 144-то СОУ "Народни будители". Заявката на класната им ръководителка е за обучителни трудности, свързани с четене без разбиране смисъла на прочетеното, трудности в смятането, в граматиката, пунктуационни грешки, концентрацията и възможностите за активна работа в час. От собствени наблюдения при работата им в час забелязах, че и двете момичета пишат с лявата ръка, но за помощ вдигат дясната. Облягат се твърде ниско на чина при писане, без да има данни за зрителни проблеми. Често се разсейват и задават въпроси на класната си.

Анамнеза

Данните са взети от майката. Двете момичета са родени с нормално раждане от втора нормално протекла бременност, имат по-голяма сестра, 5-ти клас на същото училище. Проговаряне - ~1г. Прохождане - ~ 1г., 2м. На детска градина са тръгнали на 4г. , където са посещавали логопед във връзка с липса на ляво-дясно ориентация. По данни от логопеда развитието не отговаря на възрастта. Пак по данни от майката момичетата имат добри взаимоотношения със сестра си. Живеят при лоши икономически и социални условия, но са чисти и поддържани. Семейството е разширено и включва: майка, баща, двете близначки, сестра им, леля (сестра на бащата), нейното бебе и баба. Към момента на изследване работи и изхранва семейството само бащата. Според учителката децата често гладуват, нямат вода, нямат и пари за стол. Въпреки всичко майката е сътрудничеща и разговаряше с желание.

Първа част
Изследване на кръстосана доминантност:
1. Проби за латерализация

Никол
Валентина
Водеща ръка
Дясна
Лява
Водещ палец
Ляв
Десен
Водещ крак
Ляв
Ляв
Водещо око
Ляво
Дясно
Водещо ухо
Дясно
Дясно

2. Пространствен гнозис - нямат проблем с ляво-дясно ориентация и за себе си и срещу себе си. Проба на Хед - без проблем. Ориентация по часовник - няма - липса на досегашен опит.
3. Пръстов гнозис - без проблем
4. Слухов гнозис за ритми - без проблем
5. Мануален праксис - и четирите проби са изпълнени точно
6. Динамичен праксис - пробите са изпълнени
7. Реципрочна координация - изпълнена
8. Конструктивен праксис - сглобяване на къща - без проблем; приложение - рисунка "Къща-дърво-човек"

И двете момичета рисуват с голямо желание, по-голямата им сестра е в паралелка с изобразително изкуство и те явно гледат от нея , близначките са в хореографска паралелка Анализ на рисунка на Н. - триизмерна къща, двуизмерни дървета, комин няма, човек липсва; има множество прозорци на къщата и голяма врата, както и много цветя около нея. Момичето отдели много време на рисунката, не и`стигна време за дооцветяване, макар, че имаше желание. В рисунката на В. също няма комин, къщата е двуизмерна, голяма, но стандартна, има много прозорци, вратата е разположена на мястото си, има двама човека, които си имат всичко необходимо без уши.
9. Тактилен гнозис - Н разпозна два от три предмета, В разпозна и трите
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Невропсихологично изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.